Xem thêm

couch potato là gì

couch potato là gì

1. a person who watches a lot of television and does not have an active life 2…
salt là gì

salt là gì

Soha tra từ - Hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành Anh - Việt.
the and là gì

the and là gì

Tra từ 'and' trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt khác.
give nghĩa là gì

give nghĩa là gì

Soha tra từ - Hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành Anh - Việt.
transmit là gì

transmit là gì

Soha tra từ - Hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành Anh - Việt.
cheeky là gì

cheeky là gì

Người Anh có cách phát âm vô cùng đặc thù. Hãy tìm hiểu cách nói của một số từ tiếng Anh theo cách "chuẩn" Anh nhất mà có thể bạn chưa biết.
pull your socks up là gì

pull your socks up là gì

Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
deducted là gì

deducted là gì

Tương lai were to deduct hoặc should deduct were to deduct hoặc should deduct were to deduct hoặc should deduct were to deduct hoặc should deduct were to deduct hoặc should deduct were to deduct hoặc should deduct
sau detest là gì

sau detest là gì

1. to hate someone or something very much: 2. to hate someone or something…
kick là gì

kick là gì

/'''kick'''/ , Trôn chai (chỗ lõm ở đít chai), Cái đá, cú đá (đá bóng); cái đá hậu (ngựa), Sự giật của súng (khi bắn), (thông tục) hơi sức; sức bật, sức chống lại, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lý do phản kháng, lý do phản đối; sự phản kháng, sự phản đối, (thông tục) sự thích thú, sự thú vị,