Xem thêm

multiverse là gì

multiverse là gì

Từ sau bài viết về "Du hành thời gian và những hệ quả" cùng với bài review game Bioshock Infinite thì tôi nhận được một vài yêu cầu...
evaluated là gì

evaluated là gì

Soha tra từ - Hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành Anh - Việt.
possessions là gì

possessions là gì

possession /.ˈzɛ.ʃən/
oath là gì

oath là gì

Soha tra từ - Hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành Anh - Việt.
hatch là gì

hatch là gì

hatch /ˈhætʃ/
look into nghĩa là gì

look into nghĩa là gì

1. to examine the facts about a problem or situation: 2. to examine the facts…
strategic là gì

strategic là gì

1. helping to achieve a plan, for example in business or politics: 2. used to…
specialties là gì

specialties là gì

speciality /ˌspɛ.ʃi.ˈæ.lə.ti/
armageddon là gì

armageddon là gì

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
seg là gì

seg là gì

1. abbreviation for Smart Export Guarantee: an arrangement by which companies…