absent là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈæb.sənt/
Hoa Kỳ[ˈæb.sənt]

Tính từ[sửa]

absent /ˈæb.sənt/

 1. Vắng mặt mũi, chuồn vắng tanh, nghỉ ngơi.
 2. Lơ đãng.
  an absent air — vẻ lơ đãng
  to answer in an absent way — vấn đáp một cơ hội lơ đãng

Động từ[sửa]

absent phãn thân /ˈæb.sənt/

Bạn đang xem: absent là gì

 1. Vắng mặt mũi, chuồn vắng tanh, nghỉ ngơi.
  to absent oneself from school — nghỉ ngơi học
  to absent oneself from work — vắng tanh mặt mũi ko chuồn làm

Chia động từ[sửa]

absent

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to absent
Phân kể từ hiện tại tại absenting
Phân kể từ vượt lên trước khứ absented
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại absent absent hoặc absentest¹ absents hoặc absenteth¹ absent absent absent
Quá khứ absented absented hoặc absentedst¹ absented absented absented absented
Tương lai will/shall² absent will/shall absent hoặc wilt/shalt¹ absent will/shall absent will/shall absent will/shall absent will/shall absent
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại absent absent hoặc absentest¹ absent absent absent absent
Quá khứ absented absented absented absented absented absented
Tương lai were to absent hoặc should absent were to absent hoặc should absent were to absent hoặc should absent were to absent hoặc should absent were to absent hoặc should absent were to absent hoặc should absent
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại absent let’s absent absent
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "absent". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính phí (chi tiết)

Tiếng Pháp[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /ap.sɑ̃/

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực absent
/ap.sɑ̃/
absents
/ap.sɑ̃/
Giống cái absente
/ap.sɑ̃t/
absentes
/ap.sɑ̃t/

absent /ap.sɑ̃/

 1. Vắng mặt mũi.
  Il est absent de son bureau — ông tao ko xuất hiện ở văn phòng
  Elle était absente à la réunion — cô tao ko xuất hiện bên trên cuộc họp
 2. Thiếu.
  La gaieté est absente de cette maison — tòa nhà này thiếu hụt sự mừng rỡ tươi
 3. Lơ đễnh, đãng trí.

Trái nghĩa[sửa]

 • Attentif

Danh từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Số ít absente
/ap.sɑ̃t/
absentes
/ap.sɑ̃t/
Số nhiều absente
/ap.sɑ̃t/
absentes
/ap.sɑ̃t/

absent /ap.sɑ̃/

Xem thêm: wild card là gì

 1. Người vắng tanh mặt mũi.
  Dire du mal des absents — trình bày xấu xí những người dân vắng tanh mặt
  Les absents ont toujours tort — người vắng tanh mặt mũi khi nào cũng có thể có lỗi (vì bọn họ không tồn tại ở cơ nhằm biện bạch)
 2. (Luật) Người thất lạc.

Tham khảo[sửa]

 • "absent". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính phí (chi tiết)

wiktionary:am:absent wiktionary:ar:absent wiktionary:chr:absent wiktionary:de:absent wiktionary:el:absent wiktionary:en:absent wiktionary:es:absent wiktionary:et:absent wiktionary:fa:absent wiktionary:fi:absent wiktionary:fr:absent wiktionary:gl:absent wiktionary:hi:absent wiktionary:hu:absent wiktionary:id:absent wiktionary:io:absent wiktionary:it:absent wiktionary:ja:absent wiktionary:ko:absent wiktionary:mg:absent wiktionary:ml:absent wiktionary:my:absent wiktionary:nl:absent wiktionary:pl:absent wiktionary:ps:absent wiktionary:pt:absent wiktionary:ro:absent wiktionary:ru:absent wiktionary:simple:absent wiktionary:sv:absent wiktionary:ta:absent wiktionary:te:absent wiktionary:th:absent wiktionary:tr:absent wiktionary:uk:absent wiktionary:zh:absent

wiktionary:am:absent wiktionary:ar:absent wiktionary:chr:absent wiktionary:de:absent wiktionary:el:absent wiktionary:en:absent wiktionary:es:absent wiktionary:et:absent wiktionary:fa:absent wiktionary:fi:absent wiktionary:fr:absent wiktionary:gl:absent wiktionary:hi:absent wiktionary:hu:absent wiktionary:id:absent wiktionary:io:absent wiktionary:it:absent wiktionary:ja:absent wiktionary:ko:absent wiktionary:mg:absent wiktionary:ml:absent wiktionary:my:absent wiktionary:nl:absent wiktionary:pl:absent wiktionary:ps:absent wiktionary:pt:absent wiktionary:ro:absent wiktionary:ru:absent wiktionary:simple:absent wiktionary:sv:absent wiktionary:ta:absent wiktionary:te:absent wiktionary:th:absent wiktionary:tr:absent wiktionary:uk:absent wiktionary:zh:absent

Xem thêm: fatal là gì

wiktionary:am:absent wiktionary:ar:absent wiktionary:chr:absent wiktionary:de:absent wiktionary:el:absent wiktionary:en:absent wiktionary:es:absent wiktionary:et:absent wiktionary:fa:absent wiktionary:fi:absent wiktionary:fr:absent wiktionary:gl:absent wiktionary:hi:absent wiktionary:hu:absent wiktionary:id:absent wiktionary:io:absent wiktionary:it:absent wiktionary:ja:absent wiktionary:ko:absent wiktionary:mg:absent wiktionary:ml:absent wiktionary:my:absent wiktionary:nl:absent wiktionary:pl:absent wiktionary:ps:absent wiktionary:pt:absent wiktionary:ro:absent wiktionary:ru:absent wiktionary:simple:absent wiktionary:sv:absent wiktionary:ta:absent wiktionary:te:absent wiktionary:th:absent wiktionary:tr:absent wiktionary:uk:absent wiktionary:zh:absent

wiktionary:am:absent wiktionary:ar:absent wiktionary:chr:absent wiktionary:de:absent wiktionary:el:absent wiktionary:en:absent wiktionary:es:absent wiktionary:et:absent wiktionary:fa:absent wiktionary:fi:absent wiktionary:fr:absent wiktionary:gl:absent wiktionary:hi:absent wiktionary:hu:absent wiktionary:id:absent wiktionary:io:absent wiktionary:it:absent wiktionary:ja:absent wiktionary:ko:absent wiktionary:mg:absent wiktionary:ml:absent wiktionary:my:absent wiktionary:nl:absent wiktionary:pl:absent wiktionary:ps:absent wiktionary:pt:absent wiktionary:ro:absent wiktionary:ru:absent wiktionary:simple:absent wiktionary:sv:absent wiktionary:ta:absent wiktionary:te:absent wiktionary:th:absent wiktionary:tr:absent wiktionary:uk:absent wiktionary:zh:absent

wiktionary:am:absent wiktionary:ar:absent wiktionary:chr:absent wiktionary:de:absent wiktionary:el:absent wiktionary:en:absent wiktionary:es:absent wiktionary:et:absent wiktionary:fa:absent wiktionary:fi:absent wiktionary:fr:absent wiktionary:gl:absent wiktionary:hi:absent wiktionary:hu:absent wiktionary:id:absent wiktionary:io:absent wiktionary:it:absent wiktionary:ja:absent wiktionary:ko:absent wiktionary:mg:absent wiktionary:ml:absent wiktionary:my:absent wiktionary:nl:absent wiktionary:pl:absent wiktionary:ps:absent wiktionary:pt:absent wiktionary:ro:absent wiktionary:ru:absent wiktionary:simple:absent wiktionary:sv:absent wiktionary:ta:absent wiktionary:te:absent wiktionary:th:absent wiktionary:tr:absent wiktionary:uk:absent wiktionary:zh:absent