acting là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'æktiɳ/

Bạn đang xem: acting là gì

Thêm vô tự điển của tôi

chưa sở hữu công ty đề
 • danh từ

  hành động

 • (sân khấu) nghệ thuật và thẩm mỹ đóng góp kịch (kịch, phim, chèo, tuồng); sự thủ vai, sự đóng góp kịch

 • tính từ

  Xem thêm: paper clips là gì

  hành động

 • thay quyền, quyền

  acting Prime Minister

  quyền thủ tướng

  Xem thêm: educated là gì

  Từ sát giống

  distracting double-acting exacting distractingly single-acting


Từ vựng giờ Anh theo đuổi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản