advertisement là gì

/æd'və:tismənt, ,ædvə'taizmənt/

Thông dụng

Danh từ

Sự quảng cáo; bài xích lăng xê (trên báo, bên trên đài...)
Tờ quảng cáo; tờ yết thị; tờ thông tin (dán bên trên tường...)
advertisement column
cột lăng xê, mục quảng cáo

Chuyên ngành

Đấu thầu

Quảng cáo
Refer lớn the requirements for advertising of procurement notices, invitations and other information in specified areas and publications
Là việc cung ứng những vấn đề như thông

báo đấu thầu, mời mọc thầu... bên trên một vài phương tiện thông tin cậy đại chúng

Bạn đang xem: advertisement là gì

Kỹ thuật cộng đồng

quảng cáo
advertisement composing room
phòng chuẩn bị chữ quảng cáo
advertisement for bids
sự lăng xê gọi thầu
advertisement layout
sự trình diễn quảng cáo
sự quảng cáo
advertisement for bids
sự lăng xê gọi thầu

Kinh tế

quảng cáo nhỏ
quảng cáo phân loại
rao vặt
sự quảng cáo
tờ quảng cáo
advertisement index
bản liệt kê tờ quảng cáo

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
ad , announcement , bill , blurb , broadcast , circular , classified ad , commercial , communication , declaration , display , endorsement , exhibit , exhibition , flyer , literature , notice , notification , placard , plug , poster , proclamation , promotion , promulgation , propaganda , publication , publicity , squib , throwaway , want ad , ballyhoo , buildup , puffery , banner , broadside , dodger , handbill , handout , insert , leaflet , promo , release , sign , skywriting , spot , stuffer , teaser

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Xem thêm: optional là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: craft là gì