arranged là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ə.ˈreɪndʒ/
Hoa Kỳ[ə.ˈreɪndʒ]

Ngoại động từ[sửa]

arrange ngoại động từ /ə.ˈreɪndʒ/

Xem thêm: 12th đọc là gì

Bạn đang xem: arranged là gì

 1. Sắp xếp, sắp xếp, sửa biên soạn.
  arrange in alphabetical order — bố trí theo gót trật tự abc
  to arrange a room — sửa biên soạn căn phòng
  to arrange one's hair — chải (vuốt) tóc mang đến Gọn gàng tề chỉnh
 2. Thu xếp; sẵn sàng.
  to arrange a meeting — thu xếp cuộc bắt gặp gỡ
  to arrange a marriage — thu xếp việc cưới xin
 3. Dàn xếp, hoà giải (một cuộc tranh cãi... ).
 4. Cải biên, biên soạn lại.
  to arrange a piece of music — cải biên một phiên bản nhạc
  to arrange a play for broadcasting — biên soạn lại một vở kịch nhằm vạc thanh
 5. (Toán học) Chỉnh phù hợp.
 6. (Kỹ thuật) Lắp ráp.
 7. (Quân sự) Sắp xếp trở nên sản phẩm ngũ chỉnh tề.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

arrange nội động từ /ə.ˈreɪndʒ/

 1. Thu xếp; sẵn sàng.
  to arrange vĩ đại come early — thu xếp nhằm cho tới sớm
 2. Dàn xếp, đồng ý, văn bản.
  to arrange with somebody about something — dàn xếp với ai yếu tố gì; đồng ý với ai cái gì
 3. (Quân sự) Đứng trở nên sản phẩm ngũ chỉnh tề.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "arrange". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)