assume là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ə.ˈsuːm/
Hoa Kỳ[ə.ˈsuːm]

Ngoại động từ[sửa]

assume ngoại động từ /ə.ˈsuːm/

Bạn đang xem: assume là gì

 1. Mang, đem, sở hữu, lấy (cái vẻ, đặc điểm... ).
  his illness assumes a very grave character — bệnh tình của anh tớ có vẻ như nặng
  to assume the name of — có tên là, lấy thương hiệu là
 2. Làm đi ra vẻ, fake cỗ.
  to assume a look of innocence — thực hiện đi ra vẻ ngây thơ
  to assume airs — lên phía trên mặt, lên râu, thực hiện đi ra vẻ tớ đây
 3. Cho rằng (là đúng); fake sử (là đúng), quá nhận.
  let's assume that this is true — tất cả chúng ta hãy mang lại điều này là đúng
 4. Nắm lấy, cướp lấy.
  to assume power — cầm chủ yếu quyền
 5. Đảm đương, gánh vác, nhận vô bản thân.
  to assume responsibility — gánh vác một trách móc nhiệm

Thành ngữ[sửa]

 • to assume measures: sít dụng những giải pháp.
 • to assume the offensive: (Quân sự) Chuyển sang trọng thế tiến công.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "assume". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)

Xem thêm: infer là gì