bàn chải đánh răng tiếng anh là gì

vi bàn chải tấn công răng = en

volume_up

toothbrush

Bạn đang xem: bàn chải đánh răng tiếng anh là gì

chevron_left

chevron_right

VI

Nghĩa của "bàn chải tấn công răng" nhập giờ đồng hồ Anh

bàn chải tấn công răng {danh}

Xem thêm: crack down on là gì

Bản dịch

VI

bàn chải tấn công răng {danh từ}

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "toothbrush" nhập một câu

As a joke, it also contains commentary by a trombone, an electric toothbrush, and a vacuum cleaner.

Clean jewelry using warm water, mild soap and a soft bristle toothbrush.

Xem thêm: give credit là gì

The act of toothbrushing normally consists of two tools, a toothbrush, and toothpaste.

Toothpaste, often containing fluoride, is commonly added vĩ đại a toothbrush vĩ đại aid in cleaning.

The most essential dentifrice recommended by dentists is toothpaste which is used in conjunction with a toothbrush vĩ đại help remove food debris and dental plaque.