based là gì

Tiếng Anh[sửa]

base

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈbeɪs/
Hoa Kỳ (California)[ˈbeɪs]

Danh từ[sửa]

base (số nhiều bases) /ˈbeɪs/

 1. Cơ sở, nền, nền tảng, hệ thống móng.
 2. Đáy, chấn đế.
 3. Căn cứ.
  air base — địa thế căn cứ ko quân
  military base — địa thế căn cứ quân sự
  base of operation — địa thế căn cứ tác chiến
 4. (Toán học) Đường lòng, mặt mũi lòng.
  base of a triangle — lòng tam giác
 5. (Toán học) Cơ số.
  base of logarithm — cơ số của logarit
 6. (Ngôn ngữ học) Gốc kể từ.
 7. (Hóa học) Bazơ.
 8. (Bóng chày) Căn cứ, chốt; một trong các tư điểm nên được đụng chạm bóng.

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

base ngoại động từ /ˈbeɪs/

Bạn đang xem: based là gì

Xem thêm: referred to là gì

 1. Đặt thương hiệu, bịa đặt hạ tầng (cái gì) bên trên.
 2. Dựa nhập, địa thế căn cứ nhập.
  to base oneself on facts — phụ thuộc thực tế

Chia động từ[sửa]

Tính từ[sửa]

base (so sánh hơn baser, so sánh nhất basest) /ˈbeɪs/

 1. Hèn hạ, đê tiện; khúm núm, quỵ luỵ.
 2. Thường, ko quý (kim loại).
  base metals — sắt kẽm kim loại thường
 3. Giả (tiền).
  base coin — đồng xu tiền giả

Tham khảo[sửa]

 • "base". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /bɑz/
 • Pháp (Paris)[baz]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
base
/bɑz/
bases
/bɑz/

base /bɑz/ gc

 1. Gốc, lòng, chân, nền.
  La base du cœur — lòng tim
  La base d’un triangle — lòng tam giác
  Un médicament à base de mercure — một vị dung dịch tuy nhiên hóa học nền là thủy ngân
  La base d’une colonne — chân cột
 2. Căn cứ.
  Bases militaires — địa thế căn cứ quân sự
 3. (Hóa học) Bazơ.
 4. (Toán học) Cơ số.
 5. (Ngôn ngữ học) Thân kể từ.
 6. Nền tảng, hạ tầng.
  Poser les bases d’une science — bịa đặt hạ tầng cho 1 khoa học
  Sur la base de — bên trên cơ sở
  carré par la base; carré de base — cương trực

Tham khảo[sửa]

 • "base". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)