bể cá tiếng anh là gì

Bể cá là bể dùng làm nuôi cá.

Bạn đang xem: bể cá tiếng anh là gì

1.

Bể cá là một trong thùng thủy tinh ma dùng làm nuôi cá và những loại vật nước không giống.

Aquarium is a glass container in which fish and other water creatures can be kept.

2.

Những loại cá được nuôi nhập bể cá mái ấm gia đình, hoặc với mục tiêu thẩm mỹ và làm đẹp được xem như là cá cảnh.

Xem thêm: gondola là gì

Fishes that are kept in home page aquariums, or for aesthetic purposes are considered ornamental fish.

Một số synonyms của aquarium:

- fish tank (bể cá): It was my job to tát wash out the fish tank.

Xem thêm: oath là gì

(Công việc của tôi là cọ bể cá.)

- fish bowl (chậu cá): He's tying ribbon around the top of a fish bowl, filling with water and adding floating candles.

(Anh ấy đang được buộc chão ruy-băng xung quanh mồm chậu cá, sụp ăm ắp nước và tăng nến nổi.)