be in charge of là gì

In charge of là 1 trong những cụm kể từ thắt chặt và cố định nhập giờ Anh rất rất thông dụng, xuất hiện tại nhiều nhập cuộc sống thường ngày mỗi ngày ở cả văn rằng và văn viết lách. Tuy nhiên, ko cần người học tập giờ Anh nào thì cũng ở được In charge of là gì, cấu trúc in charge of và cơ hội dùng của cụm kể từ này. Hôm ni, nằm trong Langmaster dành riêng 5 phút nhằm gọi nội dung bài viết tiếp sau đây và tìm hiểu hiểu nhé!

I. In charge of là gì?

null

Bạn đang xem: be in charge of là gì

Phiên âm: In charge of /ɪn tʃɑːrdʒ ʌv/

Nghĩa: "In charge of" là 1 trong những cụm kể từ giờ Anh, đem nghĩa là phụ trách, phụ trách trách móc nhiệm, hoặc đem quyền lực tối cao quản lý điều hành và quản lí lý một việc làm, một group người, hoặc một đội nhóm chức này cơ.

Ví dụ về cấu tạo In charge of:

 • John is in charge of the marketing department. (John phụ trách tầm quan trọng vận hành phần tử tiếp thị.)
 • She is in charge of the project. (Cô ấy phụ trách mang đến dự án công trình này.)
 • The manager is in charge of the entire department. (Người vận hành hàng đầu toàn cỗ phần tử.)

XEM THÊM:

LOOK UP TO LÀ GÌ? PHÂN BIỆT LOOK UP TO VÀ ADMIRE TRONG TIẾNG ANH

TÌM HIỂU PERMIT LÀ GÌ? TOÀN BỘ CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG TRONG CÂU

II. Cấu trúc và cách sử dụng In charge of

a. "Be in charge of": Cấu trúc này thông thường được dùng nhằm chỉ ai cơ đem trách móc nhiệm, vận hành, hoặc hàng đầu một việc ví dụ.

Cấu trúc chung: S + be + in charge of + N/V-ing.

Ví dụ:

 • She is in charge of the marketing team. (Cô ấy vận hành group tiếp thị.)
 • Who is in charge of organizing the event? (Ai hàng đầu tổ chức triển khai sự khiếu nại này?)

b. "Put someone in charge of": Là một cụm kể từ không ngừng mở rộng của “In charge of”, đem nghĩa là bịa đặt ai cơ nhập địa điểm, trách móc nhiệm vận hành, quản lý điều hành hoặc hàng đầu một việc làm ví dụ.

Cấu trúc chung: S + put sb in charge of + N/V-ing.

Ví dụ:

 • The company put John in charge of the new project. (Doanh nghiệp đang được chỉ định John hàng đầu dự án công trình mới nhất.)
 • The principal put Ms. Smith in charge of organizing the school sự kiện. (Hiệu trưởng đang được chỉ định bà Smith hàng đầu tổ chức triển khai sự khiếu nại của ngôi trường.)

null

III. Các cấu tạo tương tự động cấu tạo In charge of

Bên cạnh cấu tạo “Be in charge of + sth", tất cả chúng ta cũng hoàn toàn có thể dùng 9 cơ hội biểu đạt tiếp sau đây Khi bảo rằng ai cơ phụ trách, đem trách móc nhiệm mang đến việc gì đó: 

null

1. Be responsible for + danh từ/đại từ

"Be responsible for" là 1 trong những cụm kể từ nhập giờ Anh Tức là chịu trách móc nhiệm, phụ trách trách móc nhiệm, hoặc đem trọng trách tiến hành một việc làm ví dụ hoặc vận hành một nghành này cơ.

Ví dụ: 

 • He is responsible for managing the project. (Anh tao phụ trách vận hành dự án công trình.)
 • The parents are responsible for taking care of their children. (Các bậc cha mẹ phụ trách bảo vệ con cháu của mình.)

2. Be accountable for + danh từ/đại từ

"To be accountable for something" là 1 trong những cụm kể từ nhập giờ Anh Tức là chịu trách móc nhiệm hoặc là phải chịu đựng trừng trị, hoặc bị truy cứu vớt về một hành vi, đưa ra quyết định, hoạt động và sinh hoạt, thành phẩm, hoặc việc làm ví dụ. 

Ví dụ: 

 • As the team leader, you are accountable for the project's success or failure. (Là người hàng đầu group, các bạn cần phụ trách về việc thành công xuất sắc hoặc thất bại của dự án công trình.)
 • Government officials should be accountable for their actions and decisions. (Các quan liêu chức chính phủ nước nhà nên phụ trách về hành vi và đưa ra quyết định của mình.)

3. Be in control of + danh từ/đại từ

"Be in control of" là 1 trong những cụm kể từ nhập giờ Anh đem nghĩa là đem quyền trấn áp, tinh chỉnh hoặc vận hành một trường hợp, một đội nhóm chức hoặc một việc làm ví dụ.

Ví dụ: 

 • The pilot is in control of the aircraft. (Phi công trấn áp máy cất cánh.)
 • The teacher is in control of the classroom and ensures discipline. (Giáo viên trấn áp lớp học tập và đáp ứng kỷ luật.)

4. Be the head of + danh từ

"Be the head of + danh từ" là 1 trong những cấu tạo giờ Anh thông thường được dùng nhằm chỉ ai cơ đang được phụ trách địa điểm tối đa, chỉ đạo, hoặc vận hành một đội nhóm chức, phần tử, hoặc một group người.

Ví dụ: 

Xem thêm: trilogy là gì

 • Tom is the head of the marketing department. (Tom là kẻ hàng đầu phần tử tiếp thị.)
 • Mr. Smith is the head of the company. (Ông Smith là giám đốc doanh nghiệp lớn.)

5. Lead + danh từ/đại từ

"Lead + danh từ/đại từ" là 1 trong những cấu tạo giờ Anh dùng làm trình diễn mô tả hành động của những người đang được đứng vị trí số 1, chỉ đạo hoặc chỉ dẫn một group người hoặc một đội nhóm chức.

Ví dụ: 

 • Sarah is leading the research team. (Sarah đang được dẫn dắt group phân tích.)
 • The CEO leads the company in its expansion plans. (Tổng giám đốc quản lý điều hành chỉ đạo doanh nghiệp lớn nhập plan không ngừng mở rộng của chính nó.)

6. Supervise + danh từ/đại từ

"Supervise + danh từ/đại từ" là 1 trong những cấu tạo giờ Anh dùng làm trình diễn mô tả hành động của những người đang được giám sát, giám đốc, hoặc hỗ trợ trong những việc vận hành, giám sát hoạt động và sinh hoạt của một group người, một đội nhóm chức hoặc một tiến độ ví dụ.

Ví dụ: 

 • The manager supervises the production process. (Quản lý giám sát tiến độ phát triển.)
 • The project manager supervises the project's progress. (Quản lý dự án công trình giám sát tiến trình dự án công trình.)

7. Be liable for + danh từ

"To be liable for something" là 1 trong những cụm kể từ nhập giờ Anh Tức là chịu trách móc nhiệm pháp lý, tức thị Tức là các bạn cần chịu đựng trừng trị hoặc là phải phụ trách về một hành vi, sự khiếu nại, hoặc yếu tố này cơ theo đòi pháp luật hoặc quy quyết định.

Ví dụ:

 • The company is liable for any damages caused by their products. (Công ty cần phụ trách về ngẫu nhiên thiệt sợ hãi này phát sinh vì chưng thành phầm của mình.)
 • If you break the rules, you may be liable for a fine. (Nếu các bạn vi phạm quy tắc, chúng ta có thể bị phụ trách cần đóng góp chi phí trị.)

8. Take charge of + danh từ

"To take charge of something" là 1 trong những cụm kể từ nhập giờ Anh, Tức là đảm nhận trách móc nhiệm, giám sát, hoặc quản lý điều hành một việc ví dụ. 

Ví dụ:

 • John has decided to take charge of the project and ensure its success. (John đang được đưa ra quyết định phụ trách trách móc nhiệm dự án công trình và đáp ứng sự thành công xuất sắc của chính nó.)
 • After the sudden resignation of the manager, Sarah was asked đồ sộ take charge of the department temporarily. (Sau Khi người vận hành đột ngột từ nhiệm, Sarah và đã được đòi hỏi phụ trách trách móc nhiệm trong thời điểm tạm thời mang đến phần tử cơ.)

9. Take/assume/bear the full responsibility for + danh từ

"Take/assume/bear the full responsibility for something" là những cụm kể từ nhập giờ Anh nằm trong đem ý tức thị đảm nhận toàn cỗ trách móc nhiệm về một việc, một sự khiếu nại, hoặc một trường hợp ví dụ. 

Ví dụ: 

 • The CEO took the full responsibility for the company's financial losses. (Tổng giám đốc quản lý điều hành đang được phụ trách toàn cỗ trách móc nhiệm về sự việc thua thiệt lỗ tài chủ yếu của doanh nghiệp lớn.)
 • The project manager bears the full responsibility for the project's delays. (Quản lý dự án công trình phụ trách toàn cỗ về sự việc trì đình dự án công trình.)

IV. Bài tập luyện vận dụng

Sử dụng cấu tạo “put sb in charge of” hoặc “be in charge of” nhằm hoàn thiện những câu sau:

1. a) The CEO ________Tom _______ the new project.

2. b) ​​Sarah ____________ the sự kiện planning committee.

3. c) Who ____________ the finance department while the manager is on vacation?

4. d) The principal _______ Ms. Smith ________ organizing the school sự kiện .

5. e) The manager ________ John _______ the sales team.

6. f) The CEO ____________ the company's last expansion project.

Đáp án:

a. puts/put - in charge of

b. is in charge of

c. is in charge of

d. puts/put - in charge of

Xem thêm: amortization là gì

e. puts/put - in charge of

f. was in charge of

Kết luận

Trên đấy là tổ hợp toàn cỗ kiến thức và kỹ năng xoay xung quanh chủ thể “In charge of là gì?”. Hy vọng rằng qua quýt nội dung bài viết bên trên, các bạn đang được tìm kiếm được điều lý giải mang đến vướng mắc của tôi và bắt được khái niệm, cấu tạo cơ hội dùng và những cấu tạo tương tự động của cụm kể từ này. Hình như, hãy nhờ rằng ĐK thực hiện bài bác test trình độ chuyên môn giờ Anh free tại đây nhằm hiểu rằng năng lực của tôi nhé. Langmaster chúc các bạn trở nên công!