belief là gì

Bản dịch của "belief" nhập Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: belief là gì

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ bám theo văn cảnh của "belief" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

It is my belief that… because…

Tôi tin yêu rằng... cũng chính vì...

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "belief" nhập một câu

I think everyone is glad that they can have any beliefs that they want.

Xem thêm: smell là gì

Olfactory hallucination can be considered the result of the belief in an odor delusion, or the belief a result of the olfactory hallucination.

Delusions are false beliefs which are strongly held despite evidence to tướng the contrary.

Later the same day, he also said my faith and my religious beliefs bởi not play a role in my judging...

During his studies he suffered a crisis of belief.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "belief":

cách trừng trị âm

Xem thêm: optional là gì