bidding là gì

Công cụ cá nhân
 • /´bidiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bịa giá
  Sự mời
  Xự xướng bài bác (bài brit)
  Mệnh lệnh
  to bởi someone's bidding
  tuân mệnh lệnh ai; vâng mệnh lệnh ai

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự bịa giá

  Xây dựng

  sự bịa giá bán thầu

  Kỹ thuật công cộng

  đấu thầu
  Bidding Document
  văn khiếu nại đấu thầu
  bidding documents
  hồ sơ đấu thầu
  bidding documents
  điều khiếu nại đấu thầu
  bidding documents
  tài liệu đấu thầu
  bidding period
  thời kỳ đấu thầu
  bidding requirements
  các đòi hỏi đấu thầu
  Competitive Bidding
  đấu thầu cạnh tranh
  International Bidding
  đấu thầu quốc tế
  open bidding
  đấu thầu công khai
  open bidding
  sự đấu thầu công khai
  sự mời mọc thầu

  Kinh tế

  đặt giá bán mua

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  behest , Điện thoại tư vấn , charge , demand , dictate , direction , injunction , instruction , invitation , mandate , order , request , summons , word , advance , auction , offer , proffering , proposal , proposition , submission , suggestion , tender , commandment , directive

  Từ ngược nghĩa

  Bạn đang xem: bidding là gì

  Xem thêm: capital punishment là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ