blackout là gì

Bản dịch của "black out" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: blackout là gì

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "black out" nhập một câu

She is lượt thích a "kiran" from the moonlight -- not a siren for the Đen out.

It's lượt thích the perfect 3-course plan, the idea is đồ sộ Đen out and not remember anything about the previous day.

Will there be a Đen out or not?

Xem thêm: desolation là gì

Nothing but the sun, can Đen out what's been done, torn away when the evening comes.

Sometimes there would be power trips or a Đen out, but that happened in the beginning and it was resolved very fast.

Xem thêm: liquidation là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "black out":

black out

English

  • blacken out
  • pass out
  • zonk out

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "black out" nhập giờ Việt