bond là gì

/bɔnd/

Thông dụng

Danh từ

Dây đai, đai buộc; ( (nghĩa bóng)) quan hệ, côn trùng ràng buộc
Giao kèo, khế ước, điều cam kết
to enter into a bond to
ký hợp đồng, khẳng định (làm gì)
(tài chính) phiếu nợ, bông
( số nhiều) gông xiềng, xiềng xích, sự tù tội
in bonds
bị gông xiềng, bị giam cầm cầm
Sự gửi nhập kho
in bond
gửi nhập kho (hàng hoá)
to take goods out of bond
lấy sản phẩm ở kho ra
(vật lý) sự liên kết
atomic bond
liên kết vẹn toàn tử
(kiến trúc) loại xây ghép (gạch, đá) nhằm thực hiện mang lại tường vững

Ngoại động từ

Gửi (hàng) nhập kho
(kiến trúc) xây ghép (gạch, đá)

hình thái từ

  • Ved: bonded
  • Ving:bonding

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Sự nối ghép, sự links, gắn, liên kết

Cơ khí & công trình

cột cộng đồng lại
khế ước
sự cân nặng gạch
sự nối ghép
vật liệu dính

Ô tô

trạng thái gắn chặt

Toán & tin tưởng

sự câu ngạch

Vật lý

liên kế

Xây dựng

Chất bám kết
cách xây
american bond
cách xây nhiều hàng
english garden-wall bond
cách xây nhị dọc một ngang
header bond
cách xây gạch men ngang
heading bond
cách xây gạch men ngang
pier bond
cách xây trụ
quarry stone bond
cách xây loại đá hộc
square bond
cách xây loại gạch men vuông (lát nền)
uncoursed rubblework bond
cách xây ko sản phẩm mạch
uncoursed rubblework bond
cách xây xô người yêu (đá hộc)
sự câu gạch
running bond
sự câu gạch men dọc (xây tường)
sự liên kết

Giải quí EN: Something that connects or holds together; specific uses include: adhesion between concrete and steel reinforcement due to lớn shrinkage of the concrete and the natural adhesion between the particles..

Bạn đang xem: bond là gì

Giải quí VN: Một vật nối hoặc ghép với vật không giống, cơ hội dùng quánh biệt: sự kết bám thân thiện bêtông và cốt thép bởi sự thu hẹp của bêtông và đặc thù kết bám ngẫu nhiên của những phân tử.

cementing bond
sự links vị ximăng
sự xếp mạch

Giải quí EN: Something that connects or holds together; specific uses include:any of various generally overlapping configurations of bricks, stones, or similar materials designed to lớn increase the strength or enhance the appearance of building construction..

Giải quí VN: Chỉ nhị vật được nối hoặc buộc nhập nhau, thông thường được dùng nhằm chỉ cấu tạo ck lên nhau của gạch men, đá hoặc những vật tư tương tự động nhằm mục đích thực hiện tăng mức độ Chịu đựng hoặc tăng tính thẩm mỹ và làm đẹp của công trình xây dựng.

Xem thêm: waves là gì

Điện

giấy nhận nợ

Kỹ thuật cộng đồng

buộc
câu mạch
chất kết dính
chemical bond
chất kết bám hóa học
cổ phần
công trái
keo dính

Giải quí EN: Something that connects or holds together; specific uses include: any substance used to lớn hold together the abrasive grains of material in a grinding wheel, such as ceramics, rubber, or resin..

Giải quí VN: Thứ nối hoặc liên kết; tình huống quánh biệt: vật hóa học dùng để làm gom những thớ mộc tiếp tục giũa nhập máy nghiền, ví dụ cao su thiên nhiên hoặc vật liệu nhựa thông.

Xem thêm: playable là gì

dán
dính bám
anchorage bond stress
ứng suất bám gặp phải ở neo
average bond stress
ứng suất bám gặp phải trung bình
bond area
diện tích bám bám
bond length
chiều lâu năm bám bám
bond resistance
độ bền bám bám
bond strength
cường phỏng bám bám
bond stress
ứng suất bám bám
multiplane anchorage and bond anchorage
neo nhiều diện và neo bám bám
liên kết
American bond
liên kết loại Mỹ
angle bond
góc liên kết
atomic bond
liên kết vẹn toàn tử
atomic bond
sự links vẹn toàn tử
bond distance
chiều lâu năm liên kết
bond energy
năng lượng liên kết
bond length
chiều lâu năm liên kết
bond radius
bán kính liên kết
bond resistance
sức bền liên kết
bond strength
độ bền liên kết
bond stress
ứng suất liên kết
bond test
sự test phỏng liên kết
bridging bond
liên kết cầu
cable bond
liên kết cáp
cable bond
liên kết chạc cáp
carbon bond
liên kết cacbon
cement bond log
biểu đồ vật links xi măng
cementing bond
sự links vị ximăng
chemical bond
liên kết hóa học
cold bond
sự links nguội
cold-bond
liên kết nguội
common bond
mối links chung
coordination bond
liên kết phối trí
covalent bond
liên kết nằm trong hóa trị
cross bond
liên kết ngang
cross bond
sự links ngang
double bond
liên kết kép
end bond
liên kết đầu cùng
header bond
lớp links ngang
heart bond
liên kết tâm
heat of bond formation
nhiệt liên kết
heteropolar bond
liên kết dị cực
heteropolar bond
sự links dị cực
homopolar bond
liên kết đồng cực
homopolar bond
sự links đồng cực
hot-bond
liên kết nóng
hydrogen bond
liên kết hydro
impedance bond
liên kết trở kháng
in-and-out bond
liên kết nhập ngoài
interatomic bond
liên hòa hợp vẹn toàn tử
intramolecular bond
liên kết nội phân tử
intramolecular bond
liên kết nhập phân tử
ionic bond
liên kết ion
ionic bond
liên kết iôn
ionic valence bond
liên kết nằm trong hóa trị
ketonic bond
liên kết xeton
mean bond energy
năng lượng links trung bình
mechanical bond
liên kết cơ
metallic bond
liên kết kim loại
molecular bond
liên kết phân tử
oscillating bond
liên kết dao động
peptide bond
liên kết peptit
ply bond strength
độ bền links nếp gấp
polar bond
liên kết sở hữu cực
polar bond
liên kết phân cực
polygonal bond
liên kết theo như hình nhiều giác (trong khối xây)
principal bond
liên kết hóa trị chính
rivet bond
liên kết đinh tán
single bond
liên kết đơn
tensile bond strength
độ bền links kéo
terminal bond
liên kết cuối
triple bond
liên kết bội ba
unsaturated bond
liên kết ko bão hòa
unsaturated carbon-to-carbon bond
liên kết cacbon-cacbon ko no
valence bond
liên kết hóa trị
valence bond
liên kết theo dõi hóa trị
valence bond theory
thuyết links hóa trị
valency bond
liên kết hóa trị
weak bond
liên kết yếu
lực dính
application bond
lực bám kết
bond (betweenconcrete and steel)
lực bám kết thân thiện bêtông và cốt thép
gắn
ghép
facing bond
lớp xây ghép mặt
wheel bond
sự ghép nối bánh xe
giao kèo
nối
mối dán
mối liên kết
common bond
mối links chung
mối nối
mối quan lại hệ
sự bám dính
sự dán
sự bám kết
chemical bond
sự bám kết hóa học
mechanical bond
sự bám kết cơ học
sự nối
sự nối ray
sự xây

Kinh tế

chứng khoán
active bond crowd
nhóm lăng xê bệnh khoán
bond paper
giấy bệnh khoán
bond table
bản thu nhập về chứng bệnh khoán
debenture bond
giấy bệnh khoán
double bond
chứng khoán sở hữu điều kiện
high grade bond
chứng khoán cấp cho hạng cao
medium-term bond
chứng khoán trung hạn
pickup bond
chứng khoán ngon xơi
redeemable bond
chứng khoán tài chủ yếu rất có thể trả trả
savings bond
chứng khoán tiết kiệm
substitute bond
chứng khoán thay cho thế
united bond/stock
trái phiếu/chứng khoán ăn ý nhất
Yankee bond
Chứng khoán M
Yankee bond
chứng khoán Mỹ
Yankee bond market
thị ngôi trường kinh doanh thị trường chứng khoán Mỹ
công trái
bond market
trị ngôi trường công trái
defence bond
công trái ngược quốc phòng
full faith and credit bond
công trái ngược tín dụng thanh toán thị chính
general obligation bond
công trái ngược trách móc nhiệm luyện thể
installment bond
công trái ngược trả thực hiện nhiều kỳ
municipal bond offering
công trái ngược thị chính
people's bond
công trái ngược quần chúng
preference bond
công trái ngược ưu tiên
premium bond
công trái ngược sở hữu thưởng
savings bond
công trái ngược tiết kiệm
short-term public bond
công trái ngược ngắn ngủn hạn
short-term treasury bond
công trái ngược ngắn ngủn hạn
state loan bond
phiếu công trái
state loan bond holder
người sở hữu phiếu công trái
giấy cam kết
administration bond
giấy khẳng định quản ngại lý
appeal bond
giấy khẳng định trả phí chống án
average bond
giấy khẳng định nhận trả tổn thất cộng đồng (đường biển)
back bond
giấy khẳng định đổi
back bond
giấy khẳng định thay đổi lại
bond of credit
giấy khẳng định tín dụng
customs bond
giấy khẳng định nộp thuế
heritable bond
giấy khẳng định di sản
indemnity bond
giấy khẳng định bồi thường
judgement bond
giấy khẳng định chống án
penalty bond
giấy khẳng định Chịu phạt
performance bond
giấy khẳng định thực hiện ăn ý đồng
post obit bond
giấy khẳng định trả nợ sau khoản thời gian sở hữu tang
removal bond
giấy khẳng định nộp thuế khi đem tải
replevin bond
giấy khẳng định nộp lại tài sản
giấy nợ
double bond
giấy nợ kép
indorsed bond
giấy nợ được đảm bảo an toàn (được ký hậu)
gửi sản phẩm (chưa nộp thuế) ở kho hải quan
trái khoán
active bond
trái khoán tích cực
adjustment bond
trái khoán điều chỉnh
bond agio
tiền những sản xuất trái ngược khoán
bond amortization
sự trả dần dần (tiền) trái ngược khoán
bond fund
quỹ trái ngược khoán
bond paid up by instalments
trái khoán trả thực hiện nhiều kỳ
escrow bond
trái khoán sở hữu điều kiện
escrow bond
trái khoán gửi giữ
exchequer bond
trái khoán kho bạc
expense on bond issue
chi phí sản xuất trái ngược khoán
extended bond
trái khoán tổ chức thực hiện thông thường hoàn
extendible bond
trái khoán gia hạn được
financial bond
trái khoán tài chính
flat bond
trái khoán ko lãi
flexible bond
trái khoán sở hữu tính teo giãn
flower bond
trái khoán hoa
funding bond
trái khoán đem kỳ trái ngược vụ
funding bond
trái khoán kêu gọi vốn
funding bond
trái khoán thay cho thế nợ thời gian ngắn (thành nợ lâu năm hạn)
general mortgage bond
trái khoán thế chấp vay vốn chung
general obligation bond
trái khoán trách móc nhiệm chung
gilt-edged bond
trái khoán thượng đẳng (của cơ quan chỉ đạo của chính phủ Mỹ)
gilt-edged bond
trái khoán viền vàng
government guaranteed bond
trái khoán đảm bảo an toàn của chủ yếu phủ
guarantee bond
trái khoán bảo đảm
guaranteed bond
trái khoán sở hữu bảo đảm
guaranteed income bond
trái khoán (có) thu nhập bảo đảm
guaranty bond
trái khoán bảo đảm
hereditable bond
trái khoán rất có thể quá kế
high-yield bond
trái khoán sở hữu quyền lợi cao
high-yield bond
trái khoán chất lượng suất cao
inactive bond
trái khoán ko hoạt động
income bond
trái khoán thu nhập
indexed bond
trái khoán sở hữu mối liên hệ với chỉ số giá bán cả
industrial bond
trái khoán công nghiệp
industrial revenue bond
trái khoán thu nhập công nghiệp
insurance bond
trái khoán bảo hiểm
interchangeable bond
trái khoán thay đổi được
interest bond
trái khoán tận hưởng lãi
interest-bearing bond
trái khoán doanh nghiệp lớn sở hữu lãi
internal bond
trái khoán nội bộ
irrigation bond
trái khoán thủy lợi
junk bond
trái khoán bấp bênh
junk bond
trái khoán sở hữu tính đầu tư mạnh cao
large bond
trái khoán sở hữu mệnh giá bán lớn
long bond
trái khoán lâu năm hạn
long-term bond
trái khoán lâu năm hạn
lottery bond
trái khoán sở hữu thưởng
mortgage bond
trái khoán thế chấp
non-callable bond
trái khoán doanh nghiệp lớn trả trả khi đáo hạn
participating bond
trái khoán tham gia (chia lời)
passive bond
trái khoán ko lãi
perpetual bond
trái khoán vĩnh cửu
plain bond
trái khoán không tồn tại bảo đảm
prime bond
trái khoán hạng nhất
priority bond
trái khoán ưu tiên
profit-sharing bond
trái khoán sở hữu nhập cuộc phân tách lời
public bond
trái khoán chủ yếu phủ
refunding bond
trái khoán nhằm trả trả
reorganization bond
trái khoán chỉnh đốn, cải tổ
reserve for bond redemption
dự trữ nhằm chuộc lại trái ngược khoán
retired bond
trái khoán tiếp tục chuộc lại
retractable bond
trái khoán thu chi phí trước
salvage bond
trái khoán bảo đảm
salvage bond
trái khoán trục vớt
samurai bond
trái khoán đồng yên tĩnh Nhật
short bond
trái khoán thời gian ngắn (trong vòng thời hạn 5 năm)
sinking fund bond
trái khoán quỹ trả nợ
stabilized bond
trái khoán ổn định toan theo dõi trị giá bán chi phí tệ
Sterling bond
Trái khoán bảng Anh
stripped bond
trái khoán thu gom
surety bond
trái khoán bảo đảm
term bond
trái khoán sở hữu kỳ hạn độc nhất, cố định
trust bond
trái khoán tín dụng
unified bond
trái khoán thống nhất
unit of tài khoản bond
trái khoán đơn vị chức năng ghi sổ
unsecured bond
trái khoán doanh nghiệp lớn không tồn tại bảo đảm
zero coupon bond
trái khoán ko phiếu lãi
zero-interest debenture bond
trái khoán ko sinh lãi
trái phiếu
absolute bond
trái phiếu ko kèm cặp điều kiện
active bond
trái phiếu tích cực
active bond crowd
nhóm giao thương mua bán trái khoán tích cực
adjustable-rate bond
trái phiếu lãi suất vay rất có thể điều chỉnh
agency bond
trái phiếu phòng ban ngôi nhà nước
annuity bond
trái phiếu niên kim
annuity bond
trái phiếu vô thời hạn
arbitrage bond
trái phiếu chênh chéo giá
assented bond
trái phiếu được chấp thuận
assumed bond
trái phiếu được bảo hành
assumed bond
trái phiếu được bảo lãnh
Aussie bond
trái phiếu đô-la Úc
authority bond
trái phiếu của phòng đương cục
authorized bond
trái phiếu được quy tắc vạc hành
authorized mortgage bond
trái phiếu thế chấp vay vốn theo dõi toan mức
baby bond
trái phiếu nhỏ
bailout bond
trái phiếu bảo lãnh
bear bond
trái phiếu đầu gấu
bearer bond
trái phiếu vô danh
bearer bond (bb)
trái phiếu vô danh
bond anticipation note
giấy vay mượn nợ (trước khi sản xuất trái ngược phiếu)
bond basis
trên hạ tầng trái ngược phiếu
bond broke
người môi giới trái ngược phiếu
bond certificate
giấy bệnh trái ngược phiếu
bond contract
hợp đồng trái ngược phiếu
bond conversion
sự thay đổi trái ngược phiếu
bond coupons
phiếu lãi trái ngược phiếu
bond creditor
chủ nợ trái ngược phiếu
bond creditor
người công ty nợ trái ngược phiếu
bond creditor
người công ty trái khoán (của một hội, một công ty)
bond crowd
cánh giao dịch thanh toán trái ngược phiếu
bond discount
giá ưu đãi trái ngược phiếu
bond discount accumulation
sự thu thập giá bán ưu đãi trái ngược phiếu
bond discount unamortized
giá ưu đãi trái khoán khấu trừ dần
bond floatation
sự sản xuất trái ngược phiếu
bond floatation market
thị ngôi trường sản xuất trái ngược phiếu
bond insurance expenses
chi phí sản xuất trái ngược phiếu
bond investment
sự góp vốn đầu tư trái ngược phiếu
bond issue cost
phí tổn sản xuất trái ngược phiếu
bond issued
trái phiếu tiếp tục vạc hành
bond market
thị ngôi trường trái ngược phiếu
bond note
phiếu trái ngược phiếu
bond number
số (hiệu) trái ngược phiếu
bond power
giấy ủy nhiệm trái ngược phiếu
bond rating
đánh giá bán trái ngược phiếu
bond rating
định hạng trái ngược phiếu
bond rating
sự toan cấp cho trái ngược phiếu
bond ratio
tỷ số trái ngược phiếu
bond resolution
quyết toan sản xuất trái ngược phiếu
bond sinking fund
quỹ trả trả trái ngược phiếu
bond subscription
phiếu đặt ở trái ngược phiếu
bond subscription
sự đặt ở trái ngược phiếu
bond swap
hoán thay đổi trái ngược phiếu
bond table
bảng trái ngược phiếu
bond trustee
người tín thác trái ngược phiếu
bond trusteeship
dịch vụ tín thác tương quan cho tới những trái ngược phiếu
bond underwriting
sự bao chi phí trái ngược phiếu
bond washing
tẩy cọ trái ngược phiếu
bond yield
suất thu lợi trái ngược phiếu
bondholder (bondholder)
người lưu giữ trái ngược phiếu
book entry bond
trái phiếu ghi sổ
bull bond
trái phiếu đầu bò
bulldog bond
trái phiếu chó Bun
bullet bond
trái phiếu trả trả một lần
busted bond
trái phiếu huỷ sản
busted bond
trái phiếu vỡ nợ (trái phiếu cổ)
callable bond
trái phiếu rất có thể chuộc lại
callable bond
trái phiếu rất có thể thu hồi
callable bond
trái phiếu trả trả tùy ý
callable bond
trái phiếu thông tin trả trả
called bond
trái phiếu được chuộc lại
capital bond
trái phiếu vốn
chattels mortgage bond
trái phiếu (công ty) thế chấp vay vốn động sản
city bond
trái phiếu đô thị
clean bond
trái phiếu trơn
clean bond
trái phiếu láng (không sở hữu chữ ký, không tồn tại con cái dấu)
collateral bond
trái phiếu bảo đảm
collateral trust bond
trái phiếu tín thác thế chấp
collateral trust bond
trái phiếu ủy thác thế chấp
collateralized bond obligation
trái vụ thế chấp vay vốn vị trái ngược phiếu
combination bond
trái phiếu tuy vậy trùng bảo đảm
commodity-backed bond
trái phiếu sở hữu sản phẩm & hàng hóa bảo đảm
conditional bond
trái phiếu sở hữu điều kiện
consolidated bond
trái phiếu ăn ý nhất
consolidated mortgage bond
trái phiếu thế chấp vay vốn ăn ý nhất
continued bond
trái phiếu rất có thể trả lờ lững (vốn, lãi)
continued bond
trái phiếu tồn lưu
conventional bond
trái phiếu thông thường
convertible bond
trái phiếu đem đổi
corporate bond
trái phiếu công ty
corporate bond and debenture
trái phiếu công ty
coupon bond
trái phiếu sở hữu cuống
coupon bond
trái phiếu sở hữu kèm cặp phiếu trả lãi
coupon bond
trái phiếu cuống
coupon of bond
phiếu lãi trái ngược phiếu
currency bond
trái phiếu phiên bản lệ
current coupon bond
trái phiếu sở hữu cuống lãi hiện nay hành
cushion bond
trái phiếu sở hữu nút đệm
date bond
trái phiếu sở hữu kỳ hạn cố định
debt-convertible bond
trái phiếu đem nợ
deep discount bond
trái phiếu ưu đãi cao
deferrable bond
trái phiếu rất có thể gia hạn
deferred bond
trái phiếu lãi suất vay tăng dần
deferred interest bond
trái phiếu lãi trả sau
definitive bond
trái phiếu chủ yếu thức
dirty bond
trái phiếu gộp
discount bond
trái phiếu phân tách giá
discount bond
trái phiếu phân tách khấu
discount bond
trái phiếu ưu đãi (được buôn bán bên dưới bình giá)
dollar bond
trái phiếu (viết bằng) đô-la
dollar bond
trái phiếu đô la
drawn bond
trái phiếu tiếp tục rút chi phí (trái phiếu tiếp tục thăm hỏi trả vốn)
drawn bond
trái phiếu rút thăm
dual currency bond
trái phiếu lưỡng tệ
endorsed bond
trái phiếu được bảo lãnh
enfaced bond
trái phiếu được chấp thuận
equivalent bond yield
suốt cống phẩm tương tự trái ngược phiếu
escalator bond
trái phiếu lãi trượt
essential purpose bond
trái phiếu toan đích công ty yếu
Eurodollar bond
trái phiếu Châu Âu
exchangeable bond
trái phiếu hoán đổi
exchequer bond
trái phiếu công khố
exchequer bond
trái phiếu kho bạc
expense on bond issue
chi phí sản xuất trái ngược phiếu
extended bond
trái phiếu gia hạn
extended bond
trái phiếu triển hạn trả trả
flower bond
trái phiếu hoa
foreign bond
trái phiếu nước ngoài quốc
foreign bond
trái phiếu nước ngoài
full coupon bond
trái phiếu sở hữu cuống lãi trả hảo
function bond
trái phiếu chức năng
general mortgage bond
trái phiếu thế chấp vay vốn toàn bộ
general obligation bond
trái phiếu đảm bảo an toàn chung
gold bond
trái phiếu vàng
government bond
trái phiếu ngôi nhà nước
granny bond
trái phiếu người già
guaranteed bond
trái phiếu được bảo đảm
guaranteed income bond
trái phiếu đảm bảo an toàn thu nhập
guaranteed investment bond
trái phiếu góp vốn đầu tư sở hữu bảo đảm
guaranty bond
trái phiếu được bảo đảm
high yield bond
trái phiếu suất cống phẩm cao
hospital revenue bond
trái phiếu nhờ vào thu nhập của dịch viện
housing bond
trái phiếu thiết kế ngôi nhà ở
housing bond
trái phiếu xây nhà ở xưởng
inactive bond crowd
trái phiếu ko năng động
inactive stock/bond
trái phiếu ko năng động
income bond
trái phiếu lợi tức
indexed bond
trái phiếu chỉ số hóa
indexed-income bond
trái phiếu theo dõi chỉ số thu nhập
indorsed bond
trái phiếu được ký hậu
industrial development bond
trái phiếu cải cách và phát triển công nghệ
instalment bond
trái phiếu trả trả nhiều lần
insured bond
trái phiếu được bảo hiểm
interchangeable bond
trái phiếu đem đổi
interest bond
trái phiếu trả lãi
interim bond
trái phiếu tạm thời thời
international bond
trái phiếu quốc tế
investment bond
trái phiếu đầu tư
investment grade bond
trái phiếu phẩm cấp cho đầu tư
irredeemable bond
trái phiếu ko trả lại
irredeemable bond
trái phiếu ko trả lại trước hạn
joint and several bond
trái phiếu trực tiếp cộng đồng và riêng
joint bond
trái phiếu chung
joint bond
trái phiếu liên đới
junk bond
trái phiếu cấp cho thấp
junk bond
trái phiếu thấp cấp về giá bán trị
junk bond
trái phiếu sở hữu tính đầu tư mạnh cao
junk bond
trái phiếu tầm tầm
land bond
trái phiếu ruộng đất
letter bond
trái phiếu theo dõi thư
limited tax bond
trái phiếu thuế hữu hạn
long bond
trái phiếu lâu năm hạn
managed bond
trái phiếu được quản ngại lý
medium-term bond
trái phiếu sở hữu thời hạn trung bình
municipal bond
trái phiếu địa phương
municipal bond
trái phiếu trở thành phố
municipal bond insurance
bảo hiểm trái khoán địa phương
municipal bond insurance
bảo hiểm trái khoán đô thị
municipal bond insurance association
Hiệp hội chỉ Hiểm Trái Phiếu Đô Thị
Municipal Bond Insurance Association
hiệp hội bảo đảm trái khoán trở thành phố
municipal revenue bond
trái phiếu thu nhập đô thị
nine-bond rule
quy tắc chín trái ngược phiếu
non refundable bond
trái phiếu ko được hòn đảo nợ
non refundable bond
trái phiếu ko được trả trả
non-bear bond
trái phiếu ghi tên
non-registered bond
trái phiếu ko ghi tên
noncallable bond
trái phiếu ko được chuộc lại
not-callable bond
trái phiếu ko thể chuộc lại
old bond
trái phiếu cổ
option (al) bond
trái phiếu trả trả tùy ý
option bond
trái phiếu trả trả tùy ý
option payment bond
trái phiếu giao dịch theo dõi lựa chọn
optional bond
trái phiếu sở hữu quyền lựa chọn
optional bond
trái phiếu trả trả tùy ý
optional payment bond
trái phiếu được chi trả theo dõi lựa chọn
order bond
trái phiếu ký danh
original issue deep-discount bond
trái phiếu phân tách tính cao kể từ đầu
par bond
trái phiếu ngang giá
par bond
trái phiếu theo dõi mệnh gia
par bond
trái phiếu theo dõi mệnh giá
participating bond
trái phiếu dự phần
passive bond
trái phiếu ko lãi
passive bond
trái phiếu thụ động
payment in kind bond
trái phiếu trả lãi vị trái ngược phiếu
perpetual bond
trái phiếu vĩnh cửu
perpetual bond
trái phiếu vĩnh viễn
perpetual bond
trái phiếu vô thời hạn
premium bond
trái phiếu sở hữu bù giá
premium bond
trái phiếu sở hữu chênh chéo giá bán cao hơn
premium bond
trái phiếu sở hữu thưởng
premium savings bond
trái phiếu tiết kiệm ngân sách và chi phí sở hữu thưởng
prime bond
trái phiếu hạng nhất
prior-lien bond
trái phiếu quyền lưu giữ ưu tiên
priority bond
trái phiếu ưu tiên
private purpose bond
trái phiếu vì thế mục tiêu riêng
profit sharing bond
trái phiếu phân tách lợi nhuận
profit-sharing bond
trái phiếu sở hữu nhập cuộc phân tách lời
property bond
trái phiếu tài sản
public bond
trái phiếu chủ yếu phủ
public housing authority bond
trái phiếu của sở ngôi nhà cửa
public purpose bond
trái phiếu vì thế mục tiêu công
put bond
trái phiếu sở hữu quyền trả lại trước thời điểm ngày đáo hạn
putable bond
trái phiếu rất có thể trả trả (cho người vạc hành)
reacquired bond
trái phiếu thâu tóm về, tái ngắt thủ đắc
redeemable bond
trái phiếu trả trả
refinancing of maturing bond
phát hành trái khoán mới nhất để thay thế thế trái khoán đáo hạn
refunding bond
trái phiếu hòn đảo nợ
registered bond
trái phiếu ghi danh
registered bond
trái phiếu ký danh
registered coupon bond
trái phiếu ký danh sở hữu cuống lãi
registered coupon bond
trái phiếu ký danh sở hữu cuống phiếu lãi
reorganization bond
trái phiếu cải tổ
reorganization bond
trái phiếu tổ chức triển khai lại công ty
repayment of bond
sự trả lại chi phí trái khoán đáo hạn
reserve for bond redemption
dự trữ nhằm chuộc lại trái ngược phiếu
retired bond
trái phiếu tiếp tục chuộc lại
retractable bond
trái phiếu rất có thể rút lại
revenue bond
trái phiếu (dựa vào) thu nhập
salvage bond
trái phiếu bảo đảm
savings bond
trái phiếu tiết kiệm
secured bond
trái phiếu sở hữu bảo đảm
serial bond
trái phiếu theo dõi dịch ri
Series E bond
Trái phiếu loại E
Series EE bond
Trái phiếu loại EE
Series HH bond
Trái phiếu loại HH
short bond
trái phiếu ngắn ngủn hạn
short bond
trái phiếu thời gian ngắn (trong vòng thời hạn 5 năm)
short-term treasury bond
trái phiếu ngân khố ngắn ngủn hạn
single bond
trái phiếu đơn
Single state municipal bond fund
Quỹ trái khoán riêng rẽ của một bang (Mỹ)
sinking fund bond
trái phiếu quỹ trả nợ
special assessment bond
trái phiếu quánh toan riêng
special bond account
tài khoản trái khoán quánh biệt
special tax bond
trái phiếu trả trả vị thuế sản phẩm hóa
stabilized bond
trái phiếu ổn định định
stamped bond
trái phiếu tiếp tục đóng góp dấu
step-up bond
trái phiếu tăng lãi một lần
Sterling bond
Trái phiếu bảng Anh
straight bond
trái phiếu sở hữu lãi suất vay cố định
straw bond
trái phiếu rởm
stripped bond
trái phiếu tùy nằm trong chi phí lãi cổ phần
super sinker bond
trái phiếu siêu chìm
surety bond
trái phiếu bảo đảm
sushi bond
trái phiếu sushi
Sushi bond
trái phiếu sushi (phát hành vị nước ngoài tệ ở Nhật)
tax-free bond
trái phiếu miễn thuế
taxable municipal bond
trái phiếu khu vực nên Chịu thuế
taxable municipal bond
Trái phiếu khu đô thị sở hữu thuế (ở Hoa Kỳ)
tender bond
trái phiếu theo dõi ăn ý đồng put option
term bond
trái phiếu lịch (dài hạn)
toll revenue bond
trái phiếu lợi nhuận phí phó thông
toll revenue bond
trái phiếu thu nhập lệ phí
town hall bond
trái phiếu thế chấp vay vốn địa phương
transferable bond
trái phiếu rất có thể đem nhượng
treasury bond
trái phiếu kho bạc
treasury bond
trái phiếu tồn kho
trustee bond
trái phiếu của những người thụ thác
unamortized bond discount
tiền ưu đãi trái khoán không được khấu trừ
undated bond
trái phiếu vô thời hạn
unified bond (orstock)
trái phiếu ăn ý nhất
unissued mortgage bond
trái phiếu thế chấp vay vốn ko vạc hành
unit of tài khoản bond
trái phiếu đơn vị chức năng ghi sổ
united bond
trái phiếu ăn ý nhất
united bond/stock
trái phiếu/chứng khoán ăn ý nhất
unlimited tax bond
trái phiếu thuế bắt định
unsecured bond
trái phiếu doanh nghiệp lớn không tồn tại bảo đảm
unsecured bond
trái phiếu ko bảo đảm
unsecured bond
trái phiếu không tồn tại bảo đảm
usable bond
trái phiếu rất có thể sử dụng mua sắm CP thường
usable bond
trái phiếu khả dụng
utility revenue bond
trái phiếu nhờ vào thu nhập công ty công cộng
variable redemption bond
trái phiếu trả trả khả biến
variable-rate bond
trái phiếu lãi suất vay khả biến
with-profits bond
trái phiếu sở hữu phân tách lãi
yankee bond
trái phiếu yanki
yankee bond market
thị ngôi trường trái khoán yanki
yen bond
trái phiếu yên
zero coupon bond
trái phiếu không tồn tại cuống
Zero Coupon Bond
trái phiếu ko lãi coupon
zero-coupon bond
trái phiếu không tồn tại phiếu lãi
zero-coupon bond
trái phiếu ko cuống
zero-interest debenture bond
trái phiếu sở hữu ưu đãi cao

Địa chất

mối mối liên hệ, sự links, sự nối ghép, hóa học links, hóa học bám kết, liên kết

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
band , binding , chain , connection , cord , fastening , fetter , gunk , handcuff , hookup , irons , ligature , liên kết , linkage , manacle , network , nexus , rope , shackle , stickum , tie , tie-in , wire , affiliation , affinity , attachment , connective , friendship , interrelationship , liaison , marriage , obligation , relationship , restraint , union , agreement , bargain , certificate , collateral , compact , convention , covenant , debenture , guaranty , pact , pledge , promise , security , transaction , warrant , warranty , word , hobble , iron , knot , ligament , vinculum , yoke , contract , adherence , adhesion , cohesion , bail , bondage , captivity , constraint , copula , fetters , glue , gordian knot , hold , ligation , manacles , mortgage , note , pl. imprisonment , pl. shackles , recognizance , vow
verb
bind , connect , fix , fuse , glue , gum , paste , stickum , adhere , cleave , cling , cohere , stick , adhesive , agreement , allegiance , association , bail , binder , xanh rì , bound , cement , certificate , chain , composure , constraint , contract , covenant , duty , engage , fasten , friendship , guarantee , hold , irons , knot , ligament , ligature , liên kết , marriage , network , nexus , obligation , security , shackle , surety , tie , union , unite , vinculum , vow

Từ trái ngược nghĩa