box là gì

/bɔks/

Thông dụng

Danh từ

Hộp, thùng, tráp, bao
Chỗ ngồi (của người tấn công xe pháo ngựa)
Lô (rạp hát); chống nhỏ (khách sạn); dù (chuồng ngựa)
Chòi, điếm (canh)
Ghế (ở toà án, mang đến thẩm phán, nhân hội chứng...)
Tủ Fe, két Fe (để bạc); ống, vỏ hộp (bỏ tiền)
to put in the box
bỏ ống
Quà (lễ giáng sinh)
Lều nhỏ, điểm trú chân (của người cút săn)
(kỹ thuật) vỏ hộp ống lót
(thực vật học) cây hoàng dương
Cái tát, loại bạt tai
a box on the ear
cái bạt tai

Ngoại động từ

Bỏ nhập hộp
Đệ (đơn) lên toà án
Ngăn riêng biệt ra; nhốt riêng biệt vào cụ thể từng dù chuồng

Động từ

Tát, bạt (tai...)
to box someone's ears
bạt tai ai
Đánh quyền Anh

Cấu trúc từ

to be in the same box
cùng công cộng một tình cảnh (với ai)
to be in one's thinking box
suy suy nghĩ chín chắn, thận trọng
to be in a tight box
lâm nhập yếu tố hoàn cảnh khó khăn khăn
to be in the wrong box
lâm nhập tình thế khó khăn xử
to box up
nhốt nhập chuồng hẹp
Đóng kín nhập hộp

hình thái từ

  • V-ing: boxing
  • V-ed: boxed

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Hộp, hòm, khuôn, vỏ chụp, máng lót (ổ trục)

Cơ khí & công trình

máng lót (ổ trục)
mui ban đầu
thùng nhỏ

Giao thông & vận tải

hòm thung
hòm xe
ngăn chuồng

Toán & tin tưởng

ô vuông

Xây dựng

bệ sửa chữa
hộp (khóa)
hộp giếng chìm
hộp ống lót
đóng thùng

Điện

bạc lót, vỏ hộp ống lót

Kỹ thuật công cộng

buồng nhỏ
chậu
hòm
hòm khuôn
hộp

Giải mến EN: 1. a container or case, generally square or rectangular, made of cardboard, wood, or metal, and often having a cover.a container or case, generally square or rectangular, made of cardboard, wood, or metal, and often having a cover.2. broadly, any protective housing, such as a fuse box.broadly, any protective housing, such as a fuse box.

Bạn đang xem: box là gì

Giải mến VN: 1. Thiết bị chứa chấp hoặc vỏ quấn, thông thường đem dạng hình vuông vắn hoặc chữ nhật, thực hiện vị cáctông, mộc hoặc sắt kẽm kim loại, thông thường có nắp đậy che. 2. Nghĩa rộng lớn chỉ những khí giới đảm bảo nhập mái ấm gia đình, ví dụ vỏ hộp cầu chì.

hộp bìa cứng
hộp những tông
hộp dao
hộp hạn chế thanh
hộp phân phối

Giải mến VN: Hộp sắt kẽm kim loại đem những nguyệt lão nối với những mạch đienẹ không giống nhau.

khoang
khung
khuôn
ngăn
ngăn hộp
đóng hộp
lớp quấn vỏ bọc
ống lót
vỏ bọc
vỏ chụp

Kinh tế

bao
đóng nhập thùng
giấy ký gửi hội chứng khoán
hòm
hộp
thùng
tráp
tủ nhỏ
vô hộp
vô thùng

Địa chất

hộp, thùng, két

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
bin , carton , case , casket , chest , coffer , crate , pack , package , portmanteau , receptacle , trunk , corner , deep water , difficulty , dilemma , dutch , fix , hole , hot spot , hot water , jam , plight , quagmire , scrape , soup , trouble , Búp Phê , bust , chop , cuff , punch , smack , smacker , spank , swat , whack
verb
case , confine , crate , encase , pack , package , wrap , Búp Phê , clout , cuff , duke , exchange blows , hit , mix , scrap , slap , slug , sock , spar , strike , wallop , whack * , bust , punch , smack , spank , swat , whack , barge , bin , bunker , caddy , cage , carton , casket , chest , coffin , container , crib , enclose , receptacle , seat , stall , till , tray , trunk

Từ trái khoáy nghĩa

Xem thêm: salary là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: con gái tiếng anh là gì