break up là gì

Bản dịch của "break up" nhập Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: break up là gì

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đòi văn cảnh của "break up" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "break up" nhập một câu

Truth describes the last moments of the break up in a relationship where the opposition continues lying in its lyrics.

Despite her efforts vĩ đại win him over his indecisive nature causes them vĩ đại break up.

Xem thêm: submarine là gì

The rubber contained a series of holes, which helped break up sound waves.

Countries with weak governments vì thế not possess the political will vĩ đại break up state truyền thông media monopolies.

A law was passed vĩ đại break up large conglomerates and over economic concentration, so sánh as vĩ đại encourage economic competition.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "break up":

Xem thêm: bon appetit là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "break up" nhập giờ đồng hồ Việt