breaking news là gì

Bản dịch của "breaking news" vô Việt là gì?

en

volume_up

breaking news = vi tin tức giá hổi

Bạn đang xem: breaking news là gì

chevron_left

chevron_right

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "breaking news" vô một câu

While reporting the breaking news, they cautioned those in the vicinity of the fire đồ sộ stay out of the fire.

Xem thêm: paper clips là gì

There has been no recent development which has been worthy of international breaking news as far as its smart phone sector is considered.

But the crowds have gone away and the breaking news about your passing has diminished.

Xem thêm: aviator là gì

You probably vì thế more breaking news phàn nàn you need đồ sộ.

What kind of video/photos are appropriate in a breaking news setting?

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "breaking news" vô giờ Việt