broke into là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: broke into là gì


Cụm động kể từ Break into đem 3 nghĩa:

Nghĩa kể từ Break into

Ý nghĩa của Break into là:

 • Bắt đầu thực hiện gì

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Break into:

 
- He BROKE INTO a lập cập when he saw the police.
Hắn tớ vẫn chính thức chạy khi hắn trông thấy công an.

Nghĩa kể từ Break into

Ý nghĩa của Break into là:

 • Được đồng ý thực hiện gì

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Break into:

 
- She's trying to lớn BREAK INTO acting.
Cô ấy đang được nỗ lực và để được đồng ý trình diễn xuất.

Nghĩa kể từ Break into

Ý nghĩa của Break into là:

 • Bắt đầu dùng chi phí tiết kiệm chi phí, quỹ nhập những việc ko cần thiết thiết

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Break into:

 
- I had to lớn BREAK INTO my savings to lớn pay off the bills.
Tôi nên chính thức dùng chi phí tiết kiệm chi phí nhằm trả những hóa đơn.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Break into bên trên, động kể từ Break còn tồn tại một vài cụm động kể từ sau:

 • Cụm động kể từ Break away

 • Cụm động kể từ Break down

 • Cụm động kể từ Break for

 • Cụm động kể từ Break in

 • Cụm động kể từ Break into

 • Cụm động kể từ Break off

  Xem thêm: leech là gì

 • Cụm động kể từ Break out

 • Cụm động kể từ Break out in

 • Cụm động kể từ Break out of

 • Cụm động kể từ Break through

 • Cụm động kể từ Break up


Trang trước

Trang sau  

b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: golden là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích tập dượt C++ đem giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript đem giải hoặc nhất