bull là gì

/bul/

Thông dụng

Danh từ

Bò đực
Con đực (voi, cá voi...)
a bull elephant
voi đực
a bull whale
cá voi đực
(thiên văn học) sao Kim ngưu
Người đầu tư mạnh giá chỉ lên (thị ngôi trường triệu chứng khoán)
bull operations
hoạt động đầu tư mạnh giá chỉ lên (ở thị ngôi trường triệu chứng khoán)
(từ lóng) cớm, mật thám; cảnh sát
bull in a china shop
người vụng về về, lóng ngóng
to take the bull by the horns
không kinh hoảng trở ngại nguy khốn hiểm
a cock-and-bull story
chuyện bịa đặt điều, chuyện vẽ vời
like a red rag đồ sộ a bull
cứ như lấy phin quất vô mông trườn cho tới nó điên lên

Nội động từ

Đầu cơ giá chỉ lên (ở thị ngôi trường triệu chứng khoán)

Ngoại động từ

Tìm cơ hội nâng giá chỉ (hối phiếu ở thị ngôi trường triệu chứng khoán)

Danh từ

Sắc mệnh lệnh của giáo hoàng
Lời phát biểu ngớ ngẩn, tiếng phát biểu ngây ngô, tiếng phát biểu tự động nó vẫn xích míc ( (thường) Irish bull)
Sai lầm (về ngôn ngữ)
Nước tráng thùng rượu nhằm uống
(từ lóng) tiếng phát biểu láo, tiếng phát biểu bậy bạ, tiếng phát biểu khoác lác

Ngoại động từ

(từ lóng) lừa bịp (ai) bởi vì những tiếng khoác lác

Nguồn không giống

  • bull : Corporateinformation

Chuyên ngành

Xây dựng

cần khoan

Kinh tế

đầu cơ giá chỉ lên
người đầu tư mạnh giá chỉ lên (ở Sở thanh toán giao dịch triệu chứng khoán)
Người góp vốn đầu tư giá chỉ tăng Người cho là giá chỉ tiếp tục tăng

Giải mến VN: Người tớ hoàn toàn có thể sáng sủa về triển vọng của một loại triệu chứng khóan cá thể, trái khoán hoặc sản phẩm & hàng hóa, một mảng của một ngành công nghiệp hoặc toàn thể thị ngôi trường. Trong ý nghĩa sâu sắc tổng quát lác rộng lớn, bunish Có nghĩa là sáng sủa, vì vậy người tớ hoàn toàn có thể sáng sủa về tổng thể kinh tế tài chính.

người mua sắm khống (chứng khoán)
tư tưởng giá chỉ lên

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
balderdash , baloney , bilge , bunkum , claptrap , crap , hogwash , rubbish , trash , bluecoat , finest , officer , patrolman , patrolwoman , peace officer , police , police officer , policewoman , blather , drivel , garbage , idiocy , piffle , poppycock , rigmarole , tomfoolery , twaddle , bungle , foozle , fumble , muff , stumble

Từ ngược nghĩa

Bạn đang xem: bull là gì

Xem thêm: admirable là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ