by means of là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈmin/
Hoa Kỳ[ˈmin]

Danh từ[sửa]

mean (số nhiều means)

Bạn đang xem: by means of là gì

 1. Khoảng thân thiện, trung chừng, trung gian giảo, trung dung.
  the happy mean; the holden mean — trung dung, quyết sách phân tách trung
 2. (Toán học) Giá trị trung bình; số khoảng.
 3. (Số nhiều) (Thường người sử dụng như số ít) Phương tiện, kế tiếp, phương án, cơ hội.
  means of living — kế tiếp sinh nhai
  means of communication — phương tiện đi lại uỷ thác thông
 4. (Số nhiều) Của, của nả, gia sản, năng lực (kinh tế).
  he is a man of mean — ông tớ là một trong người dân có của
  means test — sự thẩm tra năng lực (trước Lúc trợ cấp)

Thành ngữ[sửa]

 • by all means; by all manner of means:
  1. Bằng đầy đủ từng cơ hội, vì như thế bất kể cơ hội này, vì như thế bất kể giá bán này.
  2. Tất nhiên, tất nhiên, chắc chắn rằng.
 • by fair means or foul: phẳng đầy đủ từng cơ hội chất lượng tốt hoặc xấu xí.
 • by means of: phẳng cơ hội.
 • by no means
 • by no means of means: Chẳng một chút nào, quyết ko, hẳn ko, tuyệt nhiên ko.
 • by some means or other: phẳng sử dụng phương pháp này hoặc cách tiếp theo.

Tính từ[sửa]

mean (so sánh hơn meaner, so sánh nhất meanest)

 1. Trung bình, vừa vặn, ở thân thiện.
  a man of mean stature — người tầm vóc khoảng, người tầm thước
  the mean annual temperature — chừng nhiệt độ khoảng hằng năm
 2. (Toán học) Trung bình.
  mean value theorem — toan lý độ quý hiếm trung bình

Tính từ[sửa]

mean (so sánh hơn meaner, so sánh nhất meanest)

Xem thêm: mobilize là gì

 1. Thấp xoàng, thấp kém, tầm thông thường.
  to be no mean scholar — ko nên là một trong loại học tập fake tầm thường
 2. Tối tân, tiều tuỵ, tang thương, khốn gian khổ.
  a mean house in a mean street — 1 căn căn nhà tiều tuỵ vô một thành phố tồi tàn tàn
 3. Hèn hạ, keo kiệt, bủn xỉn.
  to be mean over money matters — bủn xỉn về yếu tố chi phí nong
 4. (Thông tục) Xấu hổ thì thầm.
  to feel mean — tự động thấy xấu xí hổ
 5. (Hoa Kỳ Mỹ, lóng) Cừ, chiến.
 6. (Hoa Kỳ Mỹ, lóng) Hắc búa.

Động từ[sửa]

mean

Xem thêm: die down là gì

 1. Nghĩa là, tức là, tức là.
  These words mean nothing. — Những chữ này không tồn tại nghĩa gì không còn.
 2. Muốn rằng.
  What vì thế you mean? — Ý anh mong muốn rằng gì?
 3. Định, sở hữu dự định, mong muốn, sở hữu ý mong muốn.
  I mean to tát go early tomorrow — Tôi toan mai tiếp tục chuồn sớm.
  Does he really mean to tát vì thế it? — Có thiệt nó sở hữu dự định thực hiện loại tê liệt không?
 4. Dự toan, khiến cho, dành riêng cho.
  I mean this for my son — tôi ý định điều này dành riêng cho đàn ông tôi
 5. Có ý nghĩa sâu sắc rộng lớn, quý giá, đáng chú ý.
  your friendship means a great khuyễn mãi giảm giá to tát me — tình các bạn của anh ấy ý nghĩa rất rộng so với tôi

Chia động từ[sửa]

Thành ngữ[sửa]

 • to mean mischief: Có ác ý.
 • to mean well (kindly) by (to, towards) someone: Có ý chất lượng tốt so với ai.
 • what vì thế you mean by it?: Làm sao anh minh chứng được điều này.

Tham khảo[sửa]

 • "mean". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt free (chi tiết)