capture là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈkæp.tʃɜː/
Hoa Kỳ[ˈkæp.tʃɜː]

Danh từ[sửa]

capture /ˈkæp.tʃɜː/

Bạn đang xem: capture là gì

 1. Sự bắt lưu giữ, sự bị tóm gọn.
 2. Sự đoạt được, sự giành được.
 3. Người bị tóm gọn, vật bị tóm gọn.

Ngoại động từ[sửa]

capture ngoại động từ /ˈkæp.tʃɜː/

 1. Bắt lưu giữ, bắt.
 2. Đoạt được, lấy được, chiếm hữu được, giành được, thú vị.
  to capture the attention of... — thú vị được sự lưu ý của...

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "capture". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)

Tiếng Pháp[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /kap.tyʁ/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
capture
/kap.tyʁ/
captures
/kap.tyʁ/

Xem thêm: enactment là gì

capture gc /kap.tyʁ/

Xem thêm: absorbed là gì

 1. Sự bắt (người, tàu... ).
 2. Người bị bắt; vật bị bắt; vố bắt được.

Tham khảo[sửa]

 • "capture". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)