carter là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'kɑ:tə/

Bạn đang xem: carter là gì

Thêm nhập tự điển của tôi

chưa với công ty đề
 • danh từ

  Xem thêm: leech là gì

  người tiến công xe cộ trườn, người tiến công xe cộ ngựa

  Xem thêm: episodes là gì

 • hãng vận tảiTừ vựng giờ Anh theo dõi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản