celebration nghĩa là gì

Công cụ cá nhân
 • /,seli'breiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kỷ niệm; lễ kỷ niệm
  Sự khen thưởng, sự ca tụng

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  anniversary , bash * , birthday , blast * , blowout * , carousal , ceremony , conviviality , festival , festivity , fete , frolic , gaiety , gala , glorification , hilarity , honoring , hoopla , hullabaloo * , jollification , joviality , jubilation , jubilee , keeping , magnification , memorialization , merriment , merrymaking , observance , tiệc ngọt , performance , recognition , remembrance , revelry , saturnalia , solemnization , spree , triumph , wingding , commemoration , rejoicing , revel , shindig , shindy , affair , function , occasion , soiree , acclaim , acclamation , applause , commendation , compliment , encomium , eulogy , kudos , laudation , panegyric , plaudit , exultation , fiesta , jamboree , jubilance , rite

  Bạn đang xem: celebration nghĩa là gì

  Xem thêm: washing up là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ