christianity là gì

Bản dịch của "Christianity" nhập Việt là gì?

en

volume_up

Christianity = vi đạo Cơ Đốc

Bạn đang xem: christianity là gì

chevron_left

chevron_right

EN

volume_up

Christianity {danh}

VI

 • đạo Cơ Đốc
 • Giáo lý Cơ Đốc

volume_up

Christian {danh}

VI

 • người theo đòi đạo Cơ đốc
volume_up

Christian {danh (r)}

VI

 • người theo đòi đạo Cơ Đốc

volume_up

Christian era {danh}

VI

 • Công Nguyên
volume_up

Christian name {danh}

VI

 • thương hiệu thánh

Bản dịch

EN

Christianity {danh từ}

volume_up

Christianity

đạo Cơ Đốc {danh}

Christianity

EN

Christian {danh từ}

volume_up

1. tôn giáo

EN

Christian {danh kể từ riêng}

volume_up

1. tôn giáo

EN

Christian era {danh từ}

volume_up

Christian era

EN

Christian name {danh từ}

volume_up

Christian name (từ khác: forename)

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "Christianity":

Christianity

English

 • Christendom
 • Christian religion

Christian era

English

 • Anno Domini
 • Common era

Christian name

English

 • baptismal name

Hơn

Duyệt qua chuyện những chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 0-9

Những kể từ khác

English

 • Chinese herring
 • Chinese history
 • Chinese translation
 • Chinese vermicelli
 • Chinese zodiac
 • Chinese-style jacket
 • Christ
 • Christian
 • Christian era
 • Christian name
 • Christianity
 • Christmas
 • Christmas Eve
 • Christmastime
 • Chronicles
 • Cinderella
 • Coca-Cola
 • Commerce
 • Commonwealth
 • Communist Manifesto
 • Communist Party of China

Động từ Chuyên mục phân tách động kể từ của bab.la Chia động kể từ và tra cứu vớt với phân mục của bab.la. Chuyên mục này bao hàm cả những cơ hội phân tách động kể từ bất qui tắc. Chia động từ

Treo Cổ Treo Cổ quý khách ham muốn ngủ giải lao vị một trò chơi? Hay mình thích học tập tăng kể từ mới? Sao ko gộp cộng đồng cả nhì nhỉ! Chơi

Xem thêm: mitigation là gì