classmates nghĩa là gì

Bản dịch của "classmate" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: classmates nghĩa là gì

Bản dịch

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "classmate" vô một câu

As a youth, he was teased by his classmates for being overweight.

She has a habit of preaching about her hobby whenever she is excited and thus is generally avoided by her male classmates.

Her classmates are furious as they were waiting for a miracle đồ sộ occur.

Xem thêm: papaya là gì

His designs had garnered the attention of his classmates, who began offering đồ sộ buy his hand-designed shoes.

She is kind đồ sộ her classmates, however, which makes her very popular.

Xem thêm: mediate là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "classmate":

cách vạc âm