coating là gì

Công cụ cá nhân

 • /'koutiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lần phủ ngoài; lớp phủ ngoài
  Vải may áo choàng

  Chuyên ngành

  Hóa học tập & vật liệu

  bọc, gói

  Điện

  sự tô phủ

  Kỹ thuật cộng đồng

  lớp
  lớp áo
  lớp áo lớp bọc
  lớp bọc
  lớp quấn hóa học dẻo
  lớp bồi
  lớp đắp
  lớp lót
  lớp mạ
  lớp ốp
  lớp phủ
  lớp phủ (giấy)
  lớp phủ bảo vệ
  lớp phủ ngoài
  lớp quét
  lime coating
  lớp quét tước bởi vì vôi
  lớp sơn
  lớp tráng
  coating thickness
  độ dày lớp tráng
  decorative coating
  lớp trang trí
  magnetic coating
  lớp tráng phái nam châm
  zinc coating
  lớp tráng bởi vì kẽm
  lớp trát
  lớp xi măng trát
  mạ
  phủ
  sơn
  sự bọc
  sự che phủ
  sự mạ
  sự phủ
  sự tạo nên màng
  tráng
  coating base paper
  giấy đế nhằm tráng phấn
  coating color
  hỗn phù hợp color tráng
  coating color
  màu tráng
  coating colour
  hỗn phù hợp color tráng
  coating colour
  màu tráng
  coating compound
  máy tráng
  coating compound
  máy tráng bột mịn
  coating mixture
  hỗn phù hợp color tráng
  coating mixture
  màu tráng
  coating process
  quá trình tráng
  coating system
  hệ tráng
  coating thickness
  độ dày lớp tráng
  decorative coating
  lớp trang trí
  enameled coating
  sự tráng men
  magnetic coating
  lớp tráng phái nam châm
  pipe coating
  tráng ống
  protective coating
  tráng bảo vệ
  salt coating
  sự tráng muối
  surface coating
  tráng bề mặt
  zinc coating
  lớp tráng bởi vì kẽm
  zinc coating
  sự tráng quấn kẽm
  zinc coating
  sự tráng kẽm
  vật liệu tráng

  Kinh tế

  sự bao phủ
  sự tráng vỏ ngoài
  vật liệu bao gói

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  blanket , bloom , coat , crust , dusting , encrustation , film , finish , glaze , lamination , layer , membrane , patina , sheet , skin , varnish , veneer , carapace , cladding , covering , facing , incrustation , insulation , integument , laminate , mantle , pelage , pellicle , size

  tác fake

  Xem thêm: method là gì

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ

  Xem thêm: mediation là gì