coefficient là gì

Công cụ cá nhân
 • Thông dụng

  Danh từ

  (toán học), (vật lý) hệ số

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hệ số (thống kê ) đo đếm ko loại nguyên
  coefficient of alienation
  (thống kê ) k = 2 1 r ư (r là thông số đối sánh tương quan láo lếu tạp)
  coefficient of association
  hệ số liên đới
  coefficient of compressibility
  hệ số nén
  coefficient of determination
  (thống kê ) thông số xác lập (bình phương của thông số tương
  coefficient of diffusion
  hệ số khuyếch tán
  coefficient of divergence
  hệ số phân kỳ
  coefficient of efficiency
  hệ số ứng dụng cóích, thông số hiệu dụng, hiệu suất
  coefficient of excess
  (thống kê ) thông số nhọn
  coefficient of lift
  hệ số nâng
  coefficient of multiple correlation
  (thống kê ) thông số đối sánh tương quan bội
  coefficient of partial corretation
  t. thông số đối sánh tương quan riêng
  coefficient of recombination
  hệ số tái mét hợp
  coefficient of regression
  (thống kê ) thông số hồi quy
  coefficient of restitution
  hệ số phục hồi
  coefficient of rotation
  (hình học tập ) thông số quay
  coefficient of varation
  (thống kê ) thông số biến hóa sai, thông số biến hóa động
  absorption coefficient
  hệ số hít thu
  autocorrelation coefficient
  hệ số tự động tương quan
  binomial coefficient
  hệ số nhị thức
  canonical correlation coefficient
  hệ số đối sánh tương quan chủ yếu tắc
  confidence coefficient
  (thống kê ) thông số tin cẩn cậy
  damping coefficient
  hệ số tắt dần
  differentival coefficient
  (giải tích ) thông số vi phân
  direction coefficient
  hệ số chỉ phương
  elastic coefficient
  hệ số đàn hồi

  Kỹ thuật công cộng

  hệ số

  Kinh tế

  hệ số

  Địa chất

  Bạn đang xem: coefficient là gì

  hệ số, nguyên tố

  Xem thêm: prologue là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ