coinage là gì

/´kɔinidʒ/

Thông dụng

Danh từ

Sự đúc tiền
Tiền đúc
Hệ thống chi phí tệ
a decimal coinage
hệ thống chi phí tệ thập phân
Sự dẫn đến, sự đề ra (từ mới)
this is the very coinage of his brain
cái cơ là vì trí tuệ hắn tao tạo ra ra
Từ mới mẻ đặt

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

sự đúc tiền

Kỹ thuật cộng đồng

lõi ảnh

Kinh tế

chế phỏng chi phí đúc (của một nước)
chế phỏng chi phí tệ
decimal coinage
chế phỏng chi phí tệ thập phân
sự đúc tiền
free coinage
sự đúc chi phí tự động do
việc đúc tiền

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
coining , minting , silver , cash , coins , change , coined , invention , mintage , neologism , neology , neoterism

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: coinage là gì

Xem thêm: will thin nghĩa là gì

NHÀ TÀI TRỢ