come in là gì

Ý nghĩa của come in vô giờ đồng hồ Anh

(ENTER)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

(FASHION)

Bạn đang xem: come in là gì

Flared trousers first came in during the 1970s.

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

 come in handy (also mainly UK come in useful)

Keep it, it might come in useful.

Xem thêm thắt

(BE RECEIVED)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng hoàn toàn có thể thăm dò những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong số chủ thể này:

(BE INVOLVED)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

 come in first, second, etc.

Burns came in second in the 100 metres.

Xem thêm thắt

(SEA/OCEAN)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

(Định nghĩa của come in kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge giành cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

Bản dịch của come in

vô giờ đồng hồ Trung Quốc (Phồn thể)

進入, 進入(房間或大樓), 流行…

vô giờ đồng hồ Trung Quốc (Giản thể)

进入, 进入(房间或大楼), 流行…

vô giờ đồng hồ Tây Ban Nha

entrar, aparecer, subir…

vô giờ đồng hồ Bồ Đào Nha

entrar, chegar, entrar mãng cầu moda…

trong những ngôn từ khác

vô giờ đồng hồ Nhật

Xem thêm: homeless là gì

vô giờ đồng hồ Thổ Nhĩ Kỳ

vô giờ đồng hồ Pháp

vô giờ đồng hồ Catalan

vô giờ đồng hồ Ả Rập

vô giờ đồng hồ Ba Lan

vô giờ đồng hồ Na Uy

vô giờ đồng hồ Hàn Quốc

vô giờ đồng hồ Ý

vô giờ đồng hồ Nga

入る, 入(はい)る, 速報(そくほう)が入(はい)る…

içeri girmek, yeniden moda/gündemde/elde edilebilir olmak, almak…

entrer, parvenir, être haute…

wchodzić, pojawiać się, nadchodzić…

komme inn, komme på moten, komme…

входить, заходить, входить в моду…

Cần một máy dịch?

Nhận một phiên bản dịch thời gian nhanh và miễn phí!

Xem thêm: configure là gì

Tìm kiếm

Tác giả

Bình luận