come through là gì


Trang trước

Bạn đang xem: come through là gì

Trang sau  


Cụm động kể từ Come through với 3 nghĩa:

Nghĩa kể từ Come through

Ý nghĩa của Come through là:

 • (Thông báo, tin cậy tức) Công phụ thân, phân phát ra

Ví dụ cụm động kể từ Come through

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Come through:

- News is COMING THROUGH of a major accident on the M25, where freezing fog has been making driving conditions extremely dangerous. Tin tức đang được phân phát về một vụ tai nạn thương tâm nguy hiểm bên trên đàng M25, điểm có sương quáng gà giá buốt giá bán đang khiến ĐK tài xế trở thành đặc biệt quan trọng nguy khốn.

Nghĩa kể từ Come through

Ý nghĩa của Come through là:

 • Thoát, qua loa ngoài (một căn dịch, một hiện tượng khó khăn khăn)

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Come through:

- He's very ill but doctors expect him to lớn COME THROUGH. Anh ấy cực kỳ yếu hèn tuy nhiên những bác bỏ sĩ tin cậy rằng anh ấy tiếp tục qua loa ngoài.

Nghĩa kể từ Come through

Ý nghĩa của Come through là:

 • Đưa rời khỏi thành quả (đã hứa)

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Come through:

- They promised they'd bởi it, but they haven't COME THROUGH yet. Họ vẫn hứa chúng ta tiếp tục thực hiện điều này, tuy nhiên chúng ta vẫn ko thể hiện thành quả.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Come through bên trên, động kể từ Come còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động kể từ Come about

 • Cụm động kể từ Come across

 • Cụm động kể từ Come along

 • Cụm động kể từ Come apart

 • Cụm động kể từ Come around

 • Cụm động kể từ Come around to

 • Cụm động kể từ Come back

 • Cụm động kể từ Come before

 • Cụm động kể từ Come by

 • Cụm động kể từ Come down

 • Cụm động kể từ Comen down on

 • Cụm động kể từ Come down to

 • Cụm động kể từ Come down upon

 • Cụm động kể từ Come down with

 • Cụm động kể từ Come forth

 • Cụm động kể từ Come forth with

 • Cụm động kể từ Come from

 • Cụm động kể từ Come in

 • Xem thêm: twin là gì

  Cụm động kể từ Come in for

 • Cụm động kể từ Come into

 • Cụm động kể từ Come into use

 • Cụm động kể từ Come off

 • Cụm động kể từ Come off it

 • Cụm động kể từ Come on

 • Cụm động kể từ Come out

 • Cụm động kể từ Come out in

 • Cụm động kể từ Come out of

 • Cụm động kể từ Come out with

 • Cụm động kể từ Come over

 • Cụm động kể từ Come round

 • Cụm động kể từ Come through

 • Cụm động kể từ Come though with

 • Cụm động kể từ Come to

 • Cụm động kể từ Come up

 • Cụm động kể từ Come up against

 • Cụm động kể từ Come up with

 • Cụm động kể từ Come upon


Trang trước

Trang sau  

c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác tập luyện C++ với giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript với giải hoặc nhất

  Xem thêm: shorts là gì