con báo tiếng anh là gì

VIETNAMESE

con báo

Bạn đang xem: con báo tiếng anh là gì

ENGLISH

cheetah

NOUN

/ˈʧitə/

Con báo là một trong loại nằm trong Họ Mèo và được xếp vô group mèo rộng lớn (theo chi tiêu chuẩn chỉnh ngỏ rộng) nằm trong cỗ ăn thịt tuy vậy với độ dài rộng và tầm vóc nhỏ rất là nhiều đối với tư loại mèo rộng lớn thực sự.

Ví dụ

1.

Con báo đa số được nhìn thấy ở Châu Phi.

Cheetahs are mainly found in Africa.

2.

Con báo đa số sinh hoạt vô buổi ngày.

The cheetah is active mainly during the day.

Xem thêm: fridge là gì

Khóa học tập IELTS

Ghi chú

Cùng học tập thêm thắt một số trong những kể từ vựng giờ anh về những con cái vật (animal) nha!

- cheetah: con cái báo

- tiger: con cái cọp, con cái hổ

- sheep: con cái cừu

- goat: con cái dê

- hippo: con cái hà mã

- giraffe: con cái hươu cao cổ

- deer: con cái hươu

- monkey: con cái khỉ

Xem thêm: upcoming là gì

- donkey: con cái lừa

Danh sách kể từ mới nhất nhất:

Xem chi tiết