con sóc tiếng anh là gì

Bạn đang xem: con sóc tiếng anh là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "con sóc" vô giờ Anh

con đại từ

English

 • you
 • you
 • you

con danh từ

English

 • I

con mụ đại từ

English

 • she

con ý đại từ

English

 • she

con ấy đại từ

English

 • she

con con chuột danh từ

English

 • mouse
 • mouse
 • mouse

con con chuột PC danh từ

English

 • mouse

Xem thêm: fishing là gì

con hào danh từ

English

 • dike

con lối danh từ

English

 • highway
 • path

con nít danh từ

English

 • child

con nhép danh từ

English

 • club

con giòi danh từ

English

 • grub

con phung phí tính từ

English

 • illegitimate
 • spurious

con vệt danh từ

English

Xem thêm: compliment là gì

 • seal