copy là gì

/'kɔpi/

Thông dụng

Danh từ

Bản sao, phiên bản chép lại
certified copy
bản sao chủ yếu thức
certified true copy
bản sao đích thị vẹn toàn văn
to make a copy of a deed
sao một triệu chứng từ
Sự sao lại, sự chép lại, sự học theo, sự phỏng bám theo, sự tế bào phỏng
Bản, cuộn (sách); số (báo)
(ngành in) phiên bản thảo, phiên bản in
Đề tài nhằm viết lách (báo)
this sự kiện will make good copy
sự khiếu nại này tiếp tục là 1 trong chủ đề hoặc nhằm viết lách báo
Kiểu, kiểu (một bức hoạ); loại (chữ)

Động từ

Sao lại, chép lại; học theo, phỏng bám theo, tế bào phỏng
to copy a letter
sao lại một bức thư
to copy out a passage from a book
chép lại một quãng nhập sách
to copy someone
bắt chước ai, tuân theo ai
to copy someone's walk
bắt chước dáng vẻ lên đường của những người nào
Quay cóp

Cấu trúc từ

fair (clean) copy
bản thảo đang được sửa và chép lại rõ nét trước lúc fake in
rough (foul) copy
bản nháp

hình thái từ

  • V-ing: copying
  • V-ed: copied

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

bản chép lại
mẫu chép hình
phỏng tạo

Toán & tin tưởng

bản sao chép
block copy
bản sao chép khối
soft copy
bản sao chép mềm
tài liệu sao chép

Xây dựng

bản sao chụp

Kỹ thuật cộng đồng

bản sao

Giải quí VN: Các vật liệu-bao bao gồm văn phiên bản, những đồ dùng thị, những hình hình họa, và những hình nghệ thuật-được ráp lại nhằm in. Nghĩa khác: fake vẹn toàn 1 phần của một tư liệu nhập địa điểm không giống nhập tư liệu ê hoặc nhập tư liệu không giống.

bản thảo
calip
can vẽ
chép hình
copy machinery
sự gia công chép hình
copy milling
sự phay chép hình
copy milling
sự tiện chép hình
copy milling templet
dưỡng phay chép hình
copy picture
sao chép hình
copy planing
sự bao chép hình
copy shaper
máy bào chép hình
copy spindle
trục chủ yếu chép hình
copy turning
sự phay chép hình
copy turning
sự tiện chép hình
copy-milling attachment
đồ gá phay chép hình
copy-milling machine
máy phay chép hình
hydraulic copy mill
máy phay chép hình thủy lực
movement from copy
chuyển động bám theo chăm sóc (chép hình)
chép lại
bản chép tay
sự chép hình
sự sao chép
sao chép
ATC (authorizationto copy)
sự được quyền sao chép
authorization vĩ đại copy (ATC)
sự được quyền sao chép
Blind Copy (BC)
sao chép mò
block copy
bản sao chép khối
block copy
sao chép khối
Bulk Copy Program (BCP)
chương trình sao chép bám theo khối lớn
copy and paste
sao chép và dán
copy buffer
đệm sao chép
copy check
kiểm tra sao chép
copy control
điều khiển sao chép
copy control
sự tinh chỉnh và điều khiển sao chép
copy cycle
chu kỳ sao chép
copy cycle
chu trình sao chép
copy function
chức năng sao chép
copy group
nhóm sao chép
copy guide
hướng dẫn sao chép
copy instruction
lệnh sao chép
copy machine
máy sao chép
copy mass storage volume
thành phần sao chép
copy module
khối sao chép
copy module
môđun sao chép
Copy Network (CN)
mạng sao chép
copy picture
sao chép hình
copy program
chương trình sao chép
Copy Protected (CP)
bảo vệ sao chép
copy protection
chống sao chép
copy protection
sự kháng sao chép
copy protection
sự ngăn chặn sao chép
copy screen mode
chế phỏng sao chép mùng hình
copy tape
băng sao chép
copy tool face
sao chép mặt mũi dụng cụ
disk copy
sao chép đĩa
Extended Copy (XCOPY)
sao chép hé rộng
file copy program
chương trình sao chép tập dượt tin
hard copy
bản sao chép cứng
hard-copy interface
giao diện sao chép cứng
local copy operation
thao tác sao chép viên bộ
Not copy protected (NCP)
bảo vệ kháng sao chép
RCP (remotecopy program)
chương trình sao chép kể từ xa
remote copy program
chương trình sao chép kể từ xa
Remote Copy [Internet] (RCP)
Sao chép kể từ xa xôi [Internet]
soft copy
bản sao chép mềm
sao lại

Kinh tế

bản (số phiên bản in sách, báo...)
bản (viết tay, tiến công máy, in)
bản sao
bản thảo
copy reader
người hiểu duyệt (bản thảo) bài bác quảng cáo
bản văn quảng cáo
copy test
trắc nghiệm phiên bản văn quảng cáo
bổn
đề tài
nguyên cảo (bài fake in)
phó bản

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
archetype , carbon , carbon copy * , cast , clone , counterfeit , counterpart , ditto * , ectype , effigy , ersatz , facsimile , forgery , hard copy , image , impersonation , impression , imprint , likeness , microfiche , mimeograph , miniature , mirror , model , offprint , parallel , pattern , photocopy , photograph , photostat , portrait , print , reflection , replica , replication , representation , reprint , reproduction , rubbings , similarity , simulacrum , simulation , study , tracing , transcript , transcription , type , xerox * , carbon copy , duplicate , reduplication , imitation , pinchbeck , apograph , derivative , duplication , estreat , example , exemplification , manuscript , original , pasticcio , porotype , precedent , protocol , xerography
verb
carbon , cartoon , clone , counterfeit , delineate , depict , ditto , draw , dupe , engrave , engross , nhái , forge , imitate , knock off * , limn , manifold , mimeo , mirror , mold , paint , paraphrase , photocopy , photostat , picture , plagiarize , portray , reduplicate , reflect , repeat , replicate , represent , reproduce , rewrite , sculpture , simulate , sketch , stat , trace , transcribe , xerox * , act lượt thích , ape , burlesque , vì thế , vì thế a take-off , vì thế lượt thích , echo , embody , emulate , epitomize , follow , follow example , follow suit , go lượt thích , illustrate , incarnate , make lượt thích , mimic , mock , model , parody , parrot , personify , phony , pirate , play a role , prefigure , sham , steal , take leaf out of book , take off * , travesty , typify , duplicate , pattern , cheat , edit , effigy , exemplify , facsimile , forgery , image , imitation , issue , likeness , mime , mimeograph , redraft , remake , replica , reprint , reproduction , takeoff , tracing , transcript , xerox

Từ trái khoáy nghĩa

Bạn đang xem: copy là gì

Xem thêm: failure là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ