cornerstone là gì

Công cụ cá nhân
 • /´kɔ:nə¸stoun/

  Xây dựng

  viên đá đặt điều nền

  Giải quí EN: A large single stone that is the ostensible starting point of a building, having an inscription carved on the date when it was laid.

  Bạn đang xem: cornerstone là gì

  Giải quí VN: Một khối đá đơn, vĩ đại như là 1 trong điểm chính thức của một công trình xây dựng. Nó được tự khắc những dòng sản phẩm chữ ghi tháng ngày đặt điều khối đá.

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  anchor , base , essential , foundation , key element , keystone , linchpin , main ingredient , mainspring , mainstay , pillar , fundament , fundamental , root , rudiment , basis , coigne , marking , quoin , support

  Xem thêm: atmosphere là gì

  Xem thêm: respect nghĩa là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ

;