corrupt là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

chưa đem công ty đề
 • tính từ

  bị hối lộ, bị mua sắm chuộc, ăn hối hận lộ

  Bạn đang xem: corrupt là gì

 • đồi bại, thối nhừ, mục nát

 • bị sửa thay đổi lại; sai trái lên đường (bài văn, ngữ điệu...)

 • bẩn (không khí...)

 • động từ

  mua chuộc, hối lộ, hối hận lộ

 • làm hư đốn lỗi, thực hiện ụ bại

 • làm hư đốn, thực hiện thối

  Xem thêm: in return là gì

 • sửa thay đổi sai trái lên đường (bài văn, ngữ điệu...)

 • hư lỗi, thối nhừ, ụ bại

  Cụm từ/thành ngữ

  corrupt practices

  cách mua sắm chuộc hối lộ (đặc biệt là nhập cuộc bầu cử)

  Xem thêm: prestige là gì

  Từ sát giống

  corruption incorrupt incorruptible incorruptibleness uncorrupted


Từ vựng giờ đồng hồ Anh bám theo công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản