council là gì

Công cụ cá nhân

 • /kaunsl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hội đồng
  city council
  hội đồng trở nên phố
  the council of ministers
  hội đồng hóa trưởng
  council estate
  khu cư xá trở nên phố
  council house
  nhà vô cư xá trở nên phố

  Xây dựng

  Nghĩa thường xuyên ngành

  hội đồng
  council of people
  hội đồng nhân dân
  council of state
  hội đồng ngôi nhà nước
  municipal council
  hội đồng trở nên phố

  Kinh tế

  Nghĩa thường xuyên ngành

  hội đồng
  audit council
  hội đồng kiểm toán
  Business Education Council
  Hội đồng Giáo dục đào tạo Doanh nghiệp (Anh)
  Council for Mutual Economic Aid
  hội đồng tương hỗ kinh tế
  Council for Mutual Economic Assistance
  Hội đồng Tương trợ Kinh tế
  Council of Arab Economic Unity
  Hội đồng Liên hợp ý Kinh tế Ả Rập
  Council of Economic Advisers
  hội đồng cố vấn kinh tế
  Council of Hotel and Restaurant Trainers
  hội đồng những ngôi nhà đào tạo và giảng dạy về hotel và ngôi nhà hàng
  council tax
  thuế của hội đồng
  Economic and Social Council
  hội đồng tài chính và xã hội
  Economic and Social Council
  Hội đồng Kinh tế và xã hội (Liên Hiệp Quốc)
  economic council
  hội đồng kinh tế
  Economic development Council
  Hội đồng Phát triển Kinh tế (Quốc gia)
  Financial Reporting Council
  hội đồng report tài chính
  municipal council
  hội đồng trở nên phố
  National Council of Travel Attractions
  hội đồng vương quốc những tụ điểm du lịch
  National Timesharing Council
  hội đồng vương quốc về phân chia phiên
  Sino-British Trade Council
  Hội đồng Mậu dịch Trung-Anh
  staff council
  hội đồng công nhân viên cấp dưới chức
  Tourism Policy Council
  hội đồng quyết sách du lịch
  town council
  hội đồng trở nên phố
  town council
  ủy viên hội đồng trở nên phố
  trade relations council
  Hội đồng mối quan hệ Mậu dịch
  trade union council
  hội đồng công đoàn, nghiệp đoàn
  Training and Enterprise Council
  hội đồng huấn luyện và đào tạo và cải cách và phát triển doanh nghiệp
  U.S.A Promotion Council
  Hội đồng cổ động Mỹ
  works council
  hội đồng (lao tư) công xưởng
  works council
  hội đồng cai quản trị ngôi nhà máy
  hội nghị

  Nguồn không giống

  • council : Corporateinformation

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  assembly , board , toàn thân , brain trust * , cabinet , chamber , clan , committee , conclave , confab , conference , congregation , congress , convention , convocation , diet , directorate , gang , gathering , governing toàn thân , groupthink , huddle * , kitchen cabinet * , meet , ministry , mob , official family , outfit , panel , parliament , powwow * , ring , senate , synod , aldermen , cabal , camarilla , consistory , deliberation , discussion , divan , federation , junta , junto , meeting , privy council , quorum

  tác fake

  Xem thêm: chít là gì

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ

  Xem thêm: skyscraper là gì