Đánh giá xe

make up with là gì

Trong tiếng Anh, chủ điểm ngữ pháp phrasal verb (cụm động từ) vô cùng phức tạp, yêu cầu người học phải kiên trì, chăm chỉ để có thể thành thạo. Tuy nhiên, không vì vậy mà chủ đề này kém thú vị do mỗi cụm động từ lại có những ngữ nghĩa và cách sử dụng đa dạng, hoàn toàn khác nhau. Trong đó, make up cũng là một cụm từ rất thông dụng. Hôm nay, cùng Langmaster tìm hiểu xem make up là gì kèm theo các nghĩa và cấu trúc của cụm từ này nhé!

go with là gì

Go with là gì - Tổng hợp hơn 2300 cụm động từ (Phrasal Verb) trong tiếng Anh bao gồm ý nghĩa và ví dụ về cụm động từ.

struggle là gì

Tương lai were to struggle hoặc should struggle were to struggle hoặc should struggle were to struggle hoặc should struggle were to struggle hoặc should struggle were to struggle hoặc should struggle were to struggle hoặc should struggle

oasis là gì

Eine Oase (von altgriechisch ὄασις óasis „bewohnter Ort“; aus dem Ägyptischen, altägyptisch wḥ3.t „Kochkessel“, „Oase“) ist ein Vegetationsfleck in einer Wüste, üblicherweise an einer Quelle, Wasserstelle, einem Wadi oder am Ende eines von Menschen ausgeschachteten Qanats gelegen.

protest là gì

Soha tra từ - Hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành Anh - Việt.

salary là gì

Tra từ 'salary' trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt khác.

elf là gì

Elfen (auch Albe, Elben) sind eine sehr heterogene Gruppe von Fabelwesen in Mythologie und Literatur. Elfen sind Naturgeister, die ursprünglich aus der nordischen Mythologie stammen. Auch in der keltischen Mythologie spielen sie eine wichtige Rolle, ebenso im mittelalterlichen Aberglauben. Als winzige, geflügelte Wesen, die Blumen bewohnen, sind die Elfen in Europa im 19. Jahrhundert populär. Mit Tolkiens Herr der Ringe ziehen Elfen (bei Tolkien: Elben) als mächtige, menschengroße Wesen wieder in die Literatur ein. Tolkiens Bild der Elfen hat auch einen großen Einfluss auf das sich herausbildende Genre der Fantasy-Literatur gehabt.

attribute là gì

Tương lai were to attribute hoặc should attribute were to attribute hoặc should attribute were to attribute hoặc should attribute were to attribute hoặc should attribute were to attribute hoặc should attribute were to attribute hoặc should attribute

elephant là gì

1. a very large grey mammal that has a trunk (= long nose) with which it can…

deduction là gì

Soha tra từ - Hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành Anh - Việt.