defeat là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /dɪ.ˈfit/
Hoa Kỳ[dɪ.ˈfit]

Danh từ[sửa]

defeat /dɪ.ˈfit/

 1. Sự thất bại (của một plan... ); sự tan biến (hy vọng... ).
 2. (Quân sự) Sự thua thiệt trận, sự chiến bại.
  to suffer (sustain) heavy defeat — bị thua thiệt nặng
 3. Sự vượt mặt, sự hạ gục (kẻ thù).
 4. (Pháp lý) Sự huỷ quăng quật, sự thủ tiêu xài.

Ngoại động từ[sửa]

defeat ngoại động từ /dɪ.ˈfit/

Bạn đang xem: defeat là gì

 1. Đánh thắng, vượt mặt.
 2. Làm thất bại (một plan... ); thực hiện tan biến (hy vọng... ).
 3. (Quân sự) Sự thua thiệt trận, sự chiến bại.
  to suffer (sustain) geavy defeat — bị thua thiệt nặng
 4. Sự vượt mặt (kẻ thù).
 5. (Pháp lý) Sự huỷ quăng quật, sự thủ tiêu xài.

Chia động từ[sửa]

defeat

Xem thêm: td là gì

Xem thêm: magic là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to defeat
Phân kể từ hiện tại tại defeating
Phân kể từ quá khứ defeated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại defeat defeat hoặc defeatest¹ defeats hoặc defeateth¹ defeat defeat defeat
Quá khứ defeated defeated hoặc defeatedst¹ defeated defeated defeated defeated
Tương lai will/shall² defeat will/shall defeat hoặc wilt/shalt¹ defeat will/shall defeat will/shall defeat will/shall defeat will/shall defeat
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại defeat defeat hoặc defeatest¹ defeat defeat defeat defeat
Quá khứ defeated defeated defeated defeated defeated defeated
Tương lai were to defeat hoặc should defeat were to defeat hoặc should defeat were to defeat hoặc should defeat were to defeat hoặc should defeat were to defeat hoặc should defeat were to defeat hoặc should defeat
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại defeat let’s defeat defeat
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Ngoại động từ[sửa]

defeat ngoại động từ /dɪ.ˈfit/

 1. Đánh thắng, vượt mặt.
 2. Làm thất bại (một plan... ); thực hiện tan biến (hy vọng... ).
 3. (Pháp lý) Huỷ quăng quật, thủ tiêu xài.

Chia động từ[sửa]

defeat

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to defeat
Phân kể từ hiện tại tại defeating
Phân kể từ quá khứ defeated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại defeat defeat hoặc defeatest¹ defeats hoặc defeateth¹ defeat defeat defeat
Quá khứ defeated defeated hoặc defeatedst¹ defeated defeated defeated defeated
Tương lai will/shall² defeat will/shall defeat hoặc wilt/shalt¹ defeat will/shall defeat will/shall defeat will/shall defeat will/shall defeat
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại defeat defeat hoặc defeatest¹ defeat defeat defeat defeat
Quá khứ defeated defeated defeated defeated defeated defeated
Tương lai were to defeat hoặc should defeat were to defeat hoặc should defeat were to defeat hoặc should defeat were to defeat hoặc should defeat were to defeat hoặc should defeat were to defeat hoặc should defeat
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại defeat let’s defeat defeat
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "defeat". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)

Lấy kể từ “https://lakemagadiadventures.com/w/index.php?title=defeat&oldid=2124264”