deliverables là gì

Một deliverable (tạm dịch là giao phẩm) là ngẫu nhiên thành phầm, thành phẩm hoặc kỹ năng có một không hai và rất có thể kiểm bệnh tuy nhiên được đòi hỏi dẫn đến nhằm triển khai xong một tiến độ, quy trình hoặc dự án công trình. Deliverables thông thường là thành phẩm của dự án công trình và rất có thể bao hàm những bộ phận của plan vận hành dự án công trình (Project Management Plan). Kiểm soát thay cho thay đổi rất cần phải vận dụng Khi phiên phiên bản thứ nhất của deliverable được triển khai xong. Việc trấn áp nhiều phiên phiên bản của một deliverable (ví dụ: tư liệu, ứng dụng và khối xây dựng) được tương hỗ vị những dụng cụ và tiến độ vận hành thông số kỹ thuật (configuration management)

Một deliverable (giao phẩm) là một trong những sản phẩm & hàng hóa hoặc cty hữu hình hoặc vô hình dung được dẫn đến vì thế thành phẩm của một dự án công trình tuy nhiên dự tính tiếp tục chuyển giao cho tới người tiêu dùng (cả người tiêu dùng nội cỗ hoặc mặt mũi ngoài). Một deliverable rất có thể là một report, một tư liệu, một thành phầm ứng dụng, một phiên bản upgrade sever hoặc ngẫu nhiên khối/tầng/phòng kiến thiết nào không giống của một dự án công trình tổng thể. Một deliverable rất có thể bao hàm nhiều deliverable nhỏ rộng lớn. Nó rất có thể là một kết quả cần thiết đạt được (như “tập đoàn bảo rằng việc có lời nhập trong năm này là một trong những deliverable”) hoặc là một đầu ra (như “deliverable của dự án công trình này bao hàm một vũ khí năng lượng điện tử dùng cho và ứng dụng trấn áp của nó”).

Bạn đang xem: deliverables là gì

So sánh deliverable (giao phẩm) và milestone (cột mốc)

Một số deliverables tùy theo những deliverables không giống rất cần phải triển khai xong trước; điều này là thịnh hành trong số dự án công trình có tương đối nhiều cột mốc (milestone) tiếp tục. Một deliverable không giống với cùng một cột mốc dự án công trình ở vị trí một cột mốc là thước đo tiến trình nhắm đến Output đầu ra, trong những lúc deliverable là Output đầu ra được kí thác cho tới người tiêu dùng hoặc căn nhà tài trợ. Đối với cùng một dự án công trình nổi bật, một cột mốc rất có thể là việc triển khai xong của một kiến thiết thành phầm, trong những lúc deliverable rất có thể là sơ vật dụng chuyên môn hoặc report kiến thiết cụ thể của thành phầm.

Trong những dự án công trình chuyên môn, deliverables rất có thể được phân loại trở nên Hartware, ứng dụng hoặc tư liệu kiến thiết. Trong những nỗ lực hợp ý đồng, deliverable rất có thể nói đến một mục được đòi hỏi rõ ràng vị những tư liệu hợp ý đồng, ví dụ như một mục nhập list đòi hỏi tài liệu hợp ý đồng hoặc được kể nhập tuyên thân phụ việc làm.

Một deliverable là một trong những loại được phát triển hoặc cung ứng như thể thành phẩm của một quy trình. Đầu nhập của quy trình rất có thể là bất kể điều gì, ví dụ điển hình như: tin tức, Các tư liệu, Kế hoạch, Trang vũ khí, Tiền bạc, Phần mượt. Trong Khi Output đầu ra rất có thể gồm những: Tư vấn, Kế hoạch dự án công trình, Công cụ, Ứng dụng, Phần mượt, Kết trái khoáy đánh giá, Hợp đồng. Khi chúng ta đang được phát triển một thành phầm hoặc cty nhập quy trình tiến hành dự án công trình, sẽ sở hữu được ngày đáo hạn cho tới việc Ship hàng, cũng như các chỉ số hiệu suất chủ yếu rõ ràng và rất có thể tính toán được, ví dụ như unique hoặc con số.

Phân biệt thân thích Project deliverables vs. Product deliverables (giao phẩm dự án công trình vs. kí thác phẩm sản phẩm)

Project deliverables bao gồm:

- Kế hoạch dự án

- Báo cáo

- Biên phiên bản cuộc họp

Product deliverables bao gồm:

- Phần cứng

- Phần mềm

- Ứng dụng

Xem thêm: whoever là gì

- Hợp đồng

- Kết trái khoáy tấn công giá

Deliverables là loại xúc tiến sự thành công xuất sắc hoặc thất bại của từng dự án công trình, nên là điều cần thiết là phải ghi nhận bọn chúng là gì nhập toàn bộ những kiểu dáng không giống nhau.

Dòng chảy của Deliverables (Flow of ITTO)

"Deliverables" là output của Direct and Manage Project Work process; và "Deliverables" được xem là input của Control Quality process (mũi thương hiệu số 1) nhằm kể từ cơ dẫn đến output là "Verified deliverables". Lý vì thế là vì như thế Deliverables được dẫn đến Khi Thực ganh đua dự án công trình sẽ rất cần phải Kiểm soát unique (Control Quality) vị team nhóm;

"Verifed deliverables" được xem là input của Validate Scope process (mũi thương hiệu số 2) để kể từ cơ dẫn đến output là "Accepted deliverables". Lý vì thế là cần xác thực với khách hàng hàng (Validate Scope);

"Accepted deliverables" là input của Close Project or Phase process (mũi thương hiệu số 3) để kể từ cơ dẫn đến "Final product, service or result transition"


Atoha share bộ ITTOs mẫu của PMBOK® - 6th Edition trong cơ tổ hợp toàn cỗ 665 ITTO như bên dưới.

Xem thêm

Xem thêm: episodes là gì

MỌI KIẾN THỨC VỀ PMP®

PMP® ITTO là gì? Tổng hợp ý 665 ITTO nhập PMP® Exam – 49 Processes – Updating PMBOK® Guide 6th Edition

Dòng chảy ITTO nhập PMP®