depression là gì

BrE & NAmE /dɪ'preʃn/

Thông dụng

Danh từ

Chỗ lõm, địa điểm nhũn nhặn, điểm sụt xuống
Sự ngán chán nản, sự trượt lòng; sự rầu rĩ, sự phiền muộn
Tình trạng đình đốn, hiện tượng trì trệ, hiện tượng đình trệ
Trầm cảm
Sự giảm sút, sự suy yếu, sự bớt kém cỏi (về thể lực)
Sự rời giá chỉ, sự sụt giá
Sự nén xuống, sự đẩy xuống, sự hạ xuống
Sự hạ (giọng)
(vật lý), (toán học) sự rời, sự hạ thấp
the depression of mercury in a thermometer
sự hạ thuỷ ngân nhập sức nóng biểu
depression of order of differential equation
sự rời cung cấp của một phương trình vi phân
(thiên văn học) góc nổi, phù giác

Chuyên ngành

Giao thông & vận tải

đình trệ
vùng áp thấp

Hóa học tập & vật liệu

sụt lún

Toán & tin

sự rời, sự hạ; (vật lý )đc. miền áp suất thấp; (toán tài chính ) sự suy thoái
depression of order (of differential equation)
sự rời cung cấp (của một phương trình vi phân)

Xây dựng

sự hạ (giếng)
sự nhũn nhặn sụt

Điện lạnh

chỗ thấp

Kỹ thuật công cộng

hố
chỗ lõm
hốc
giảm áp
cone of depression
mặt rời áp
cone of depression
phễu rời áp
depression constant
hằng số rời áp
depression curve
đường cong rời áp
depression depreciation
sự rời áp
áp suất âm
áp suất thấp
depression depreciation
vùng áp suất thấp
miền trũng
rãnh
depression contour
ranh giới vùng trũng
tectonic depression
rãnh loài kiến tạo
sự rời áp
sự giảm
capillary depression
sự rời mao dẫn
depression depreciation
sự rời áp
dew-point depression
sự hạ nhiệt phỏng ngưng
sự hạ
sự hạ thấp
trầm cảm
trũng
cone of depression
côn trũng
cone of depression
phễu trũng
depression contour
đường bao vùng trũng
depression contour
ranh giới vùng trũng
depression depreciation
vùng trũng
spherical depression
bồn trũng
spherical depression
vùng trũng hình cầu
tectonic depression
vùng trũng loài kiến tạo

Kinh tế

chân không
Cuộc đại suy thoái và khủng hoảng nhập Thập niên 30
sự giảm
sự hạ
suy thoái
economic depression
suy thoái kinh tế
great depression
cuộc đại suy thoái
industrial depression
sự suy thoái và khủng hoảng công nghiệp
remedy for depression
biện pháp cứu giúp chữa trị suy thoái
remedy for depression
đối sách kháng suy thoái
severe economic depression
suy thoái tài chính cực kỳ độ
structural depression
suy thoái với tính cơ cấu
trade depression
suy thoái mậu dịch
world depression
suy thoái toàn toàn cầu (về kinh tế)
tiêu điều

Địa chất

sự khắc chế, sự dìm, sự loại trừ, sự lắng, sự nhũn nhặn, sự rời áp, vùng sụt nhũn nhặn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
abasement , abjection , abjectness , blahs , bleakness , xanh rờn funk , bummer , cheerlessness , dejection , desolation , desperation , despondency , disconsolation , discouragement , dispiritedness , distress , dole , dolefulness , dolor , downheartedness , dreariness , dullness , dumps , ennui , gloom , gloominess , heaviness of heart , heavyheartedness , hopelessness , lowness , lugubriosity , melancholia , melancholy , misery , mortification , qualm , sadness , sorrow , the blues , trouble , unhappiness , vapors , woefulness , worry , bad times , bankruptcy , bear market * , big trouble , bottom out , bust , crash , crisis , deflation , dislocation , downturn , drop , failure , hard times , inactivity , inflation , overproduction , panic , paralysis , rainy days , recession , retrenchment , sag , slide , slowness , slump , stagflation , stagnation , unemployment , basin , bowl , crater , dent , dimple , dip , excavation , hole , hollow , impression , indentation , pit , pocket , scoop , sink , sinkage , sinkhole , vacuity , vacuum , valley , void , concavity , blues , despondence , doldrums , dysphoria , funk , glumness , heavy-heartedness , mope , mournfulness , blowout , cavity , despair , dismay , fall , gulley , malaise , ravine , vale

Từ trái khoáy nghĩa