despite là gì

Despite, In spite of, Although, Though, Even though nghĩa là “mặc dù”, là những liên kể từ chỉ sự tương phản vô giờ Anh. Tuy nghĩa như là nhau tuy nhiên cấu tạo ngữ pháp của bọn chúng lại rất rất không giống nhau. Trong nội dung bài viết này, hãy nằm trong ELSA Speak lần hiểu cấu tạo Despite và đối chiếu với In Spite of, Although, Though, Even though nhé.

Despite vô giờ Anh là gì?

Despite vô giờ Anh đem nghĩa “mặc dù”, “bất kể”, mục tiêu thực hiện tăng thêm sự tương phản thân mật 2 vế vô một câu. 

Bạn đang xem: despite là gì

Kiểm tra trị âm với bài bác tập dượt sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click đồ sộ start recording!

Recording... Click đồ sộ stop!

loading

Ví dụ: 

 • Our vacation was a lot of fun, despite the cold weather. (Kỳ nghỉ ngơi của bọn chúng tớ rất rất sung sướng, bỏ mặc không khí rét giá chỉ.)
 • Despite being busy, he still came đồ sộ my graduation ceremony. (Dù dành hết thời gian tuy nhiên anh ấy vẫn cho tới dự sự kiện chất lượng nghiệp của tôi.)

Những từ/cụm kể từ đồng nghĩa tương quan với Despite: 

regardless of

/rɪˈgɑːdlɪs ɒv/

notwithstanding

/ˌnɒtwɪθˈstændɪŋ/

irrespective of 

/ˌɪrɪsˈpɛktɪv ɒv/

even with

/ˈiːvən wɪð/

undeterred by

/ˌʌndɪˈtɜːd baɪ/

in defiance of 

/ɪn dɪˈfaɪəns ɒv/

without regard to

/wɪˈðaʊt rɪˈgɑːd tuː/

yet

/jɛt/

scorn

skɔːn/

while

/waɪl/

in the face of

/ɪn ðə feɪs ɒv/

against

/əˈgɛnst/

in contempt of

/ɪn kənˈtɛmpt ɒv/

whereas

/weərˈæz/

even if 

/ˈiːvən ɪf/

granting

/ˈgrɑːntɪŋ/

even supposing

/ˈiːvən səˈpəʊzɪŋ/

despite the fact 

/dɪsˈpaɪt ðə fækt/

supposing

/səˈpəʊzɪŋ/

granting all this

/ˈgrɑːntɪŋ ɔːl ðɪs/

Điểm cộng đồng của cấu tạo Despite, In spite of, Though, Although và Even Though

Điểm cộng đồng của những liên kể từ này là đều miêu tả ý nghĩa sâu sắc “dù…”, “mặc dù…”. Nói một cơ hội cụ thể rộng lớn, những liên kể từ này đều thể hiện nay sự tương phản thân mật 2 mệnh đề: Bất chấp sự tồn bên trên của biểu hiện A, thì biểu hiện B cũng không xẩy ra tác động.

Ví dụ:

 • Although/Though/Even though there was destitution, the soldiers and officers went on living just as usual. (Mặc mặc dù rất rất túng thiếu hụt tuy nhiên những người dân binh và sĩ quan lại vẫn giữ lại cuộc sống đời thường thông thường.)
 • Despite this destitution, the soldiers and officers went on living just as usual. (Bất chấp sự túng thiếu hụt, những người binh và sĩ quan lại vẫn giữ lại cuộc sống đời thường thông thường.)

Hai câu bên trên không giống nhau về cấu tạo tuy nhiên đều biểu diễn miêu tả sự trái chiều ở cả 2 mệnh đề: “sự túng thiếu” cũng ko thực hiện tác động cho tới – “cuộc sinh sống của binh binh và sĩ quan”.

Cấu trúc Despite vô giờ Anh

Cấu trúc Despite và In Spite Of vô giờ Anh

Sau liên kể từ Despite và In spite of luôn luôn là danh kể từ, cụm danh kể từ hoặc động kể từ V-ing. 

Despite/In spite of + N/V-ing, mệnh đề

= Mệnh đề + Despite/In spite of + N/V-ing

Ví dụ: 

 • Henry made it đồ sộ the airport on time, despite getting lost on the way. (Henry vẫn cho tới trường bay chính giờ tuy nhiên tiếp tục lạc đàng.)
 • Despite the heavy rain, they still decided đồ sộ go đồ sộ the movies. (Mặc mặc dù mưa rộng lớn, chúng ta vẫn đưa ra quyết định lên đường coi phim)

Lưu ý:

Despite và In spite of + “the fact that” sẽ tạo ra trở nên 1 mệnh đề trạng ngữ, lên đường với mệnh đề chủ yếu của câu. Cấu trúc như sau:

Despite/In spite of + the fact that + mệnh đề 1, mệnh đề 2

= Mệnh đề 1 + Despite/In spite of + the fact that + mệnh đề 2

Ví dụ: 

 • Elly bought a new siêu xe despite the fact that she already has one. (Elly tiếp tục mua sắm một con xe mới nhất, tuy nhiên thực tiễn là cô ấy tiếp tục có một cái trước đó)
 • In spite of the fact that it was late at night, there were several local restaurants open. (Mặc mặc dù thực tiễn là tiếp tục khuya rồi, vẫn đang còn một vài ba nhà hàng quán ăn khu vực còn cởi cửa)

>> Xem thêm:

 • Các sử dụng cấu tạo suggesst
 • Cấu trúc Prefer

Cấu trúc Although, Though, Even Though vô giờ Anh

Nếu như lên đường sau Despite và In spite of là danh kể từ, cụm danh kể từ hoặc động kể từ V-ing thì đi kèm theo với Although/Though/Even Though là một mệnh đề

Xem thêm: mugshot là gì

Although/Though/Even though + mệnh đề 1, mệnh đề 2

= Mệnh đề 1 +  Although/Though/Even though + mệnh đề 2

Ví dụ: 

 • Although Miki was far away, she could see that Jacob was watching her. (Mặc mặc dù Miki ở xa xôi tuy nhiên cô ấy vẫn hoàn toàn có thể thấy Jacob đang được để ý bản thân.)
 • Even though Mark was very sleepy, he still helped mạ finish the report. (Mặc mặc dù Mark rất rất buồn ngủ, anh ấy vẫn hùn tôi hoàn thành xong phiên bản report.)
 • Though this shirt was beautiful, it didn’t fit the party’s dress code. (Mặc mặc dù cái áo này rất rất rất đẹp, tuy nhiên nó ko phù phù hợp với quy lăm le về âu phục của buổi tiệc.)

Cách quy đổi cấu tạo Though và Despite vô câu

1. Nếu ngôi nhà ngữ là: N + Be + Adj

→ Đưa tính kể từ bịa trước danh kể từ và vứt động kể từ đồ sộ be

Cấu trúcThough + danh kể từ + đồ sộ be + tính từDespite + tính kể từ + danh từ
Ví dụThough the weather was bad, Lamy still went out. Despite the bad weather, Lamy still went out. 

⟶  Mặc mang đến không khí xấu xí, Lamy vẫn ra bên ngoài. 

2. Nếu 2 mệnh đề sở hữu cộng đồng ngôi nhà ngữ

→ Bỏ ngôi nhà ngữ, động kể từ thêm thắt “-ing”.

Cấu trúcMệnh đề 1 +  although +  Mệnh đề 2Mệnh đề + despite/in spite of + V-ing
Ví dụSam couldn’t sleep, although she felt tired.Sam couldn’t sleep despite feeling tired.

⟶   Mặc mặc dù rất rất mệt mỏi tuy nhiên Sam vẫn không thể ngủ được. 

3. Nếu mệnh đề là: Đại kể từ + Be + Tính từ

→ Đổi đại kể từ trở nên đại kể từ chiếm hữu, thay đổi tính kể từ nên danh kể từ và lược vứt đồ sộ be.

Cấu trúcAlthough/Though + đại kể từ + đồ sộ be + tính từDespite + đại kể từ chiếm hữu + danh từ 
Ví dụHe still loves her although her habits are bad.He still loves her, despite her bad habits.

Anh vẫn yêu thương cô ấy, bỏ mặc từng tính xấu xí của cô ý.

Cách quy đổi cấu tạo Despite và Though

Bài tập dượt áp dụng và đáp án chi tiết

Bài 1: Điền “Although/In spite of/Despite” vô địa điểm trống

1. They liked their camping holiday, ……………. of the rain.

2. My father decided đồ sộ buy the siêu xe ……………. he didn’t really have enough money.

3. ……………. his age, he still plays badminton every morning.

4. We still play football outside ……………. of the heavily rain.

5. Loan knew what he wanted ……………. of not understanding anything.

6. Salim wnet đồ sộ school alone, ……………. she knew that it was very unsafe.

7. ……………. the pain in her leg, she still won the marathon excellent.

8. ……………. she was very sick, she still try đồ sộ complete this job.

9. ……………. Land and Mike went đồ sộ university together, they weren’t close friend.

10. ……………. her illness, she must go đồ sộ school.

Bài 2: Viết lại câu sao mang đến nghĩa ko đổi

1. Although his friend was sick, she still went đồ sộ work yesterday.

→ ……………………………………………………………………………………….

2. Her brother really enjoys this job, although the salary is very low.

→ ……………………………………………………………………………………….

3. Despite her unkind behavior, we still love her.

→ ……………………………………………………………………………………….

4. In spite of the dirty room, Salim didn’t clean it.

→ ……………………………………………………………………………………….

5. The film poster is wonderful. I don’t lượt thích đồ sộ see it.

→ ……………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN 

Bài 1: 

1. In spite2. Although3. Despite4. In spite5. In spite
6. Although7. Despite8. Although9. Although10. Despite

Bài 2:

1. Despite the fact that his friend was sick, she still went đồ sộ work yesterday.

2. Her brother really enjoys this job despite the low salary.

3. Although she behaves unkindly, we still love her.

4. Although the room was dirty, Salim didn’t clean it.

5. Although the film poster is wonderful, I don’t lượt thích đồ sộ see it.

Xem thêm: wild card là gì

Ngoài những bài bác tập dượt áp dụng bên trên, các bạn hãy rèn luyện thường ngày nằm trong phần mềm ELSA Speak nhằm cải tiến và phát triển tài năng giờ Anh trọn vẹn nhé. Nhờ technology A.I hiện đại, ELSA Speak hoàn toàn có thể phát hiện tiếng nói và sửa lỗi trị âm ngay lập tức tức thì.

Đăng ký ELSA Pro luyện rằng giờ Anh

Thông qua loa những hình mẫu câu, đoạn đối thoại kể từ 290+ chủ thể không giống nhau, các bạn sẽ ôn tập dượt được rất nhiều điểm ngữ pháp cần thiết. Từ cơ, vừa phải nâng lên tài năng tiếp xúc, vừa phải đoạt được những cấu tạo câu “khó nhằn” vô giờ Anh.

Đặc biệt, các bạn sẽ được học tập giờ Anh 1 kèm cặp 1 với trợ lý ảo ELSA. Người sử dụng được kiến thiết quãng thời gian học tập riêng lẻ, dựa vào sản phẩm bài bác đánh giá nguồn vào. Vậy thì còn trông mong gì tuy nhiên ko ĐK ELSA Pro nhằm “nói giờ Anh như gió” ngay lập tức thời điểm hôm nay.