effect là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ɪ.ˈfɛkt/
Hoa Kỳ[ə.ˈfɛkt]

Danh từ[sửa]

effect /ɪ.ˈfɛkt/

Xem thêm: upcoming là gì

Bạn đang xem: effect là gì

 1. Kết trái ngược.
  cause and effect — nguyên vẹn nhân và kết quả
 2. Hiệu lực, hiệu suất cao, ứng dụng.
  of no effect — không tồn tại hiệu quả
  with effect from today — sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày hôm nay
 3. Tác động, hình ảnh hưởng; tuyệt vời, cảm giác.
  the effect of light on plants — tác động của khả năng chiếu sáng lên cây cối
 4. Mục đích, dự định.
  to this effect — vì như thế mục tiêu đó
 5. (Số nhiều) Của, của nả, đồ dùng.
  personal effects — đồ dùng riêng
 6. (Vật lý) Hiệu ứng.

Từ dẫn xuất[sửa]

 • effective

Thành ngữ[sửa]

 • to bring into effect; to lớn carry into effect: Thực hiện nay, thực hiện.
 • to come into effect
 • to take effect: Xem Come
 • to give effect to:
  1. Làm mang lại sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành, thực hiện.
   in effect — thực thế; vì như thế mục tiêu thiết thực
 • to no effect: Không hiệu suất cao, không tồn tại sản phẩm.

Ngoại động từ[sửa]

effect ngoại động từ /ɪ.ˈfɛkt/

 1. Thực hiện nay.
 2. Đem lại.
  to effect a change — đem đến sự thay cho đổi

Thành ngữ[sửa]

 • to effect an insurance
 • to effect a policy of insurance: Ký một hợp ý đồng bảo đảm.

Từ liên hệ[sửa]

 • affect

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "effect". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)