embrace là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ɪm.ˈbreɪs/
Hoa Kỳ[ɪm.ˈbreɪs]

Danh từ[sửa]

embrace /ɪm.ˈbreɪs/

Bạn đang xem: embrace là gì

 1. Sự ôm, khuôn mẫu ôm.
 2. (Nói trại) Sự ăn ở cùng nhau.

Ngoại động từ[sửa]

embrace ngoại động từ /ɪm.ˈbreɪs/

 1. Ôm, ôm chặt, ghì chặt.
 2. Nắm lấy (thời cơ... ).
 3. Đi theo đòi (đường lối, đảng phái, sự nghiệp... ).
 4. Gồm, bao hàm.
 5. Bao quát tháo (nhìn, nắm).

Chia động từ[sửa]

embrace

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to embrace
Phân kể từ hiện nay tại embracing
Phân kể từ vượt lên trên khứ embraced
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại embrace embrace hoặc embracest¹ embraces hoặc embraceth¹ embrace embrace embrace
Quá khứ embraced embraced hoặc embracedst¹ embraced embraced embraced embraced
Tương lai will/shall² embrace will/shall embrace hoặc wilt/shalt¹ embrace will/shall embrace will/shall embrace will/shall embrace will/shall embrace
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại embrace embrace hoặc embracest¹ embrace embrace embrace embrace
Quá khứ embraced embraced embraced embraced embraced embraced
Tương lai were to embrace hoặc should embrace were to embrace hoặc should embrace were to embrace hoặc should embrace were to embrace hoặc should embrace were to embrace hoặc should embrace were to embrace hoặc should embrace
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại embrace let’s embrace embrace
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Ngoại động từ[sửa]

Xem thêm: attribute là gì

embrace ngoại động từ /ɪm.ˈbreɪs/

 1. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Gây áp lực đè nén (đối với quan tiền toà).

Chia động từ[sửa]

embrace

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to embrace
Phân kể từ hiện nay tại embracing
Phân kể từ vượt lên trên khứ embraced
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại embrace embrace hoặc embracest¹ embraces hoặc embraceth¹ embrace embrace embrace
Quá khứ embraced embraced hoặc embracedst¹ embraced embraced embraced embraced
Tương lai will/shall² embrace will/shall embrace hoặc wilt/shalt¹ embrace will/shall embrace will/shall embrace will/shall embrace will/shall embrace
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại embrace embrace hoặc embracest¹ embrace embrace embrace embrace
Quá khứ embraced embraced embraced embraced embraced embraced
Tương lai were to embrace hoặc should embrace were to embrace hoặc should embrace were to embrace hoặc should embrace were to embrace hoặc should embrace were to embrace hoặc should embrace were to embrace hoặc should embrace
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại embrace let’s embrace embrace
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "embrace". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)
Mục kể từ này còn nguyên sơ. Quý khách hàng rất có thể viết vấp ngã sung.
(Xin coi phần trợ gom nhằm hiểu biết thêm về kiểu cách sửa thay đổi mục kể từ.)

Lấy kể từ “https://lakemagadiadventures.com/w/index.php?title=embrace&oldid=2023277”

Xem thêm: aggressive là gì