ethics là gì

/'eθiks/

Thông dụng

Danh kể từ, số nhiều người sử dụng như số ít

Đạo đức, luân thông thường đạo lý
Đạo đức học
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phương pháp xử thế (một cá nhân); nội quy (một tổ chức)

Chuyên ngành

Kinh tế

đạo đức
đạo đức học
nguyên tắc xử thế
nguyên tắc xử thế, nội quy (của một nhóm chức)
nội quy (của một nhóm chức)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
belief , conduct , conscience , convention , conventionalities , criteria , decency , ethic , ethos , goodness , honesty , honor , ideal , imperative , integrity , moral code , morality , mores , natural law , nature , practice , principles , standard , standards , value , customs , deontology , morals , values

Bạn đang xem: ethics là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Xem thêm: waves là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: axe là gì