exercises nghĩa là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈɛk.sɜː.ˌsɑɪz/
Hoa Kỳ[ˈɛk.sɜː.ˌsɑɪz]

Danh từ[sửa]

exercise /ˈɛk.sɜː.ˌsɑɪz/

 1. Sự thực hành, sự thực hiện; sự dùng (quyền, nghề nghiệp và công việc, công dụng... ).
 2. Thể dục, sự tập luyện thân ái thể.
  to tự exercises — tập dượt thể dục
 3. Sự tập luyện trí tuệ.
 4. Bài tập dượt.
 5. Bài thi đua trình diễn thuyết.
 6. (Số nhiều) Sự tập dượt luyện; sự tập dượt trận sự trình diễn tập; thể thao quốc chống.
 7. Sự thờ cúng, sự lễ bái.
 8. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (số nhiều) lễ (ở ngôi trường học tập... ).

Ngoại động từ[sửa]

exercise ngoại động từ /ˈɛk.sɜː.ˌsɑɪz/

Bạn đang xem: exercises nghĩa là gì

Xem thêm: soccer nghĩa là gì

 1. Làm, thực hành, tiến hành (nhiệm vụ, phục vụ... ); hành (nghề... ); dùng.
  to exercise one's right — sử dụng
  to exercise one's right — dùng quyền hạn
 2. Tập luyện, tập luyện.
  to exercise the memory — tập luyện trí nhớ
  to exercise oneself — luyện tập, rèn luyện
 3. Thử thách.
 4. (Thường) Dạng tiêu cực làm phiền, nhiều chuyện khổ; thực hiện do dự, thực hiện lo lắng.
  he was much exercised over it — anh tao cực kỳ phiền khổ sở vì thế điều đó; anh tao cực kỳ lo lắng về điều đó

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

exercise nội động từ /ˈɛk.sɜː.ˌsɑɪz/

 1. Tập luyện; tập luyện thân ái thể.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "exercise". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)