expires là gì

Bản dịch của "expire" vô Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: expires là gì

chevron_right

Bản dịch

When does your ID expire?

Khi này giấy má căn cước (CMND) của chúng ta hết hạn?

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ bám theo văn cảnh của "expire" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

When does your ID expire?

Khi này giấy má căn cước (CMND) của chúng ta không còn hạn?

Ví dụ về đơn ngữ

Xem thêm: as a matter of fact là gì

English Cách dùng "expire" vô một câu

As a result, when their first visa expired they were deemed illegal immigrants and ordered deported in 1959.

However, if a question is not finished when time expires, the team may reject it without penalty or answer the question at their own risk.

Both of their contracts were expiring, and younger players would fill their positions.

After the agreement expired, the software was made available as freeware with no limitations on its function.

The defense tried đồ sộ have charges dismissed on the grounds that the statute of limitations had expired.

Xem thêm: sleeves là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "expire":