fastidious là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

  • IPA: /fæ.ˈstɪ.di.əs/, /fə.ˈstɪ.di.əs/
Hoa Kỳ[fæ.ˈstɪ.di.əs]

Từ nguyên[sửa]

Từ giờ đồng hồ Pháp fastidieux, kể từ giờ đồng hồ Latinh fastidiosus, kể từ fastidium.

Xem thêm: pull your socks up là gì

Bạn đang xem: fastidious là gì

Tính từ[sửa]

fastidious (so sánh hơn more fastidious, so sánh nhất most fastidious) /fæ.ˈstɪ.di.əs/

  1. Dễ ngán, chóng ngán.
  2. Khó tính, khó khăn chiều; cảnh vẻ, lựa chọn cá lựa chọn canh.

Đồng nghĩa[sửa]

khó tính
  • exacting
  • fussy
  • meticulous

Tham khảo[sửa]

  • "fastidious". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt free (chi tiết)