fertility là gì

 • /fərˈtɪlɪti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phì nhiêu, sự màu sắc mỡ
  Khả năng sinh sản

  Chuyên ngành

  Hóa học tập & vật liệu

  độ phì nhiêu

  Kinh tế

  độ màu sắc mỡ
  độ phì

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  abundance , copiousness , fecundity , feracity , fruitfulness , generative capacity , gravidity , luxuriance , plentifulness , potency , pregnancy , productiveness , productivity , prolificacy , prolificity , puberty , pubescence , richness , uberty , virility , prolificness

  Từ trái khoáy nghĩa

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  Bạn đang xem: fertility là gì

  Xem thêm: violate là gì

  NHÀ TÀI TRỢ