fidelity là gì

/fi'deliti/

Thông dụng

Danh từ

Lòng trung thành; tính trung thực
Sự đích đắn, sự chủ yếu xác
(kỹ thuật) chừng tin; chừng trung thực

Chuyên ngành

Toán & tin

(máy tính ) chừng trung thành với chủ, chừng đúng mực (của sự sao lại, của sự việc ghi nhớ lại); sự sát nghĩa (của phiên bản dịch)

Cơ khí & công trình

sự chủ yếu xác

Xây dựng

trung thực
high fidelity
trung thực cao

Điện

sự trung thực

Giải mến VN: Sự phóng và truyền tiếng động vạc đi ra như tiếng động gốc tức là không tồn tại hiện tượng kỳ lạ biến tấu, đem đầy đủ từng bộ phận tần số như tiếng động gốc.

Kỹ thuật công cộng

độ chủ yếu xác
độ tin tưởng cậy
độ trung thực
acoustic fidelity
độ chân thực âm thanh
color fidelity
độ chân thực màu
high fidelity
độ chân thực cao
overall fidelity
độ chân thực trả toàn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
allegiance , ardor , attachment , constancy , dependability , devotedness , devotion , faith , fealty , integrity , loyalty , piety , reliability , staunchness , steadfastness , true-heartedness , trustworthiness , accuracy , adherence , adhesion , closeness , correspondence , exactitude , exactness , faithfulness , naturalism , preciseness , precision , realism , scrupulousness , verism , correctness , truth , veraciousness , veridicality , verity , honesty , honor , love , oath , troth

Từ ngược nghĩa

Bạn đang xem: fidelity là gì

Xem thêm: td là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ